Kompetencje miękkie to takie, których nie można pominąć podczas rozmowy rekrutacyjnej. Dlaczego? Bo często są one kluczowe jeśli zależy nam na zadbaniu o spójność zespołu i role grupowe. Niestety kompetencje miękkie nie są tak łatwo mierzalne jak twarde i potrzebujemy więcej czasu, a często i doświadczenia  na to aby je odpowiednio przeanalizować. Dopiero połączenie kompetencji miękkich z twardymi daje nam obraz pracownika , któremu chcemy bądź – nie chcemy –  zaproponować stanowisko pracy. Dodatkowo dzisiejsze czasy i dostęp do wiedzy powodują, że kandydaci potrafią świetnie się przygotować na rozmowę kwalifikacyjną, a to wymaga od osób rekrutujących jeszcze więcej czujności i pytań pogłębiających do weryfikacji danej kompetencji. Do badania czegoś niewidzialnego przydają się odpowiednio przygotowane zadania sytuacyjne, Assessment Center i testy osobowościowe badające style zachowań, role grupowe i postawy.

Kompetencje miękkie są bardzo indywidualne i w głównej mierze zależą od naszego charakteru. Ciężko się ich nauczyć, choć nie jest to niemożliwe, o czym świadczy bogactwo ofert dotyczących kursów kompetencji miękkich. W odróżnieniu od kompetencji twardych, umiejętności te są niemierzalne i jednocześnie  są niezwykle istotne w kontakcie z klientem, w pracy zespołowej, podczas zarządzania pracownikami. Są wszędzie i często od nich zależy to czy dobrze nam się wzajemnie rozmawia, pracuje lub po prostu komunikuje. Kluczowym zadaniem osoby, która analizuje kompetencje miękkie na rozmowie kwalifikacyjnej jest wiedza o tym jakich umiejętności i predyspozycji będzie potrzebowała osoba na proponowanym stanowisku.  Bo ta sama kompetencja pożądana na jednym stanowisku, może stać się “kulą u nogi” na zupełnie innym.  Np. kreatywność, która może być  ważna w marketingu, nie zawsze będzie mile widziana w księgowości albo  tam gdzie są jasno określone i sprawdzone standardy pracy.  Umiejętność budowanie relacji i pozyskiwania nowego rynku, będzie świetną kompetencja dla handlowca, ale czy będzie ważna dla osoby, która jest przyjmowana na stanowisko budowania kodu programistycznego ? 

Jak bardzo kompetencje miękkie stały się ważne?

Ewolucja branży HR ma ogromny wpływ na podejście do pracownika. Przygotowanie z podstawowych zasad psychologii sprawia, że rekruterzy – a także pracodawcy – mają coraz większą świadomość tego, jak kompetencje miękkie wpływają na rozwój samego pracownika, jak i całej firmy.

W wielu  państwach  – kompetencje miękkie zaczynają znacząco przeważać nad kompetencjami twardymi w decyzji o zatrudnieniu danego kandydata. Inteligencja interpersonalna – szczególnie w dobie digitalizacji – jest bardzo ważną cechą wpływającą na ilość i jakość kontaktów, od których zależy rozwój firmy.

Pracownikom, którzy posiadają kompetencje miękkie, które są potrzebne do roli na danym stanowisku,  łatwiej jest się rozwijać – chętniej poszerzają swoje strefy komfortu, szybciej  i chętniej się uczą, rozwijają. Soft skills przestały być wymagane tylko w zawodach „humanistycznych”, ale coraz częściej stanowią o zatrudnieniu specjalistów, także w IT.

Świadomość, które z tych umiejętności są naszą mocną stroną, a także odpowiednie ich wyróżnienie, sprawia że jako kandydaci mamy znacznie większą szansę otrzymania wymarzonej posady jak również po prostu więcej o sobie wiemy, co pomaga nam samym siebie ukierunkować.  Ta sama świadomość  informuje nas również o tym, że to sobie nie radzimy na danym stanowisku, nie oznacza, że jesteśmy do niczego tylko po prostu nie dobraliśmy swojej ścieżki rozwoju do własnych predyspozycji, bo to właśnie predyspozycje mówią nam o tym jakie kompetencje i w jakim zawodzie będzie nam po prostu łatwiej rozwijać. Jeśli więc jest nam źle w danym miejscu pracy, w danej organizacji to warto samemu zadać sobie pytanie: Czy ja naprawdę powinienem tu być i dlaczego ta praca po prostu mnie nie satysfakcjonuje?

Oczywiście, może się tak zdarzyć, że wykonujemy daną pracę, w której pomimo braku predyspozycji, nabyliśmy wysokich kompetencji. Nazywa się te kompetencje wyuczonymi lub po prostu otwartością do wychodzenia ze swojej strefy komfortu. Nie jest to łatwe i na pewno zabiera więcej czasu i wyrzeczeń ale nie jest niemożliwe.

Nabywanie danej kompetencji trochę pod prąd może wynikać albo z ambicji, które nie zawsze są nasze ale wydaje nam się ,że są i, że “musimy”, albo w sytuacji gdy nie mamy po prostu innego wyjścia i jesteśmy zmuszeni  się w danym zawodzie wyspecjalizować bo nie ma spełnionych warunków do tego abyśmy robili to co lubimy.

Czym są umiejętności miękkie?

Kompetencjami miękkimi określa się umiejętności, których nie da się w jasny i prosty sposób zmierzyć. Aby zrobić to dokładnie należy pracownika poznać, zatem pewne z nich będą możliwe do potwierdzenia dopiero po pewnym czasie współpracy.

Oczywiście, osoby przeprowadzające rozmowę kwalifikacyjną posiadają wiedzę, jak choć część z nich zmierzyć – to właśnie między innymi temu służą zadania rekrutacyjne, czy po prostu rozmowa. Każdy z nas posiada różne kompetencje miękkie, które świadczą o naszych predyspozycjach do wykonywania pracy w danym zawodzie. Dobrze rozwinięte, mogą – choć nie powinny – przesłaniać braki w kompetencjach twardych. Dlatego czujność rekrutera jest krytycznie ważna bo czasami twarde wskaźniki są wymogiem do objęcia danego stanowiska.

O ile kiedyś faktycznie kompetencje miękkie uważane były może nie za zbędne, ale jednak na drugim miejscu, o tyle teraz wiemy, że nie ma stanowiska, na którym nie byłyby one potrzebne a co za tym idzie weryfikowane. Są one szczególnie istotne wśród kandydatów, którzy dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową – to one zdecydują bowiem, jak będzie wyglądała dalsza kariera. Wtedy nazywamy je bardziej predyspozycjami kompetencyjnymi

Osobom z doświadczeniem kompetencje miękkie będą natomiast pomocne przy zmianie pracy oraz w przypadku awansu – np. relacje z innymi pracownikami, umiejętność zarządzania zespołem mają duży wpływ na to, czy nadajemy się na menedżerów, dyrektorów, a także sprzedawców.

Mówiąc o sprzedawcach, czy przedstawicielach handlowych – to doskonały przykład zawodu, w którym kompetencje miękkie takie jak relacyjność, komunikatywność, dążenie do celu, odporność na stres –  odgrywają kluczową rolę. Znaczenie ma też umiejętność zarządzania czasem, kontakt z ludźmi, kreatywność, a także elastyczność, dzięki której można sprzedać konkretny produkt.

Kompetencje miękkie – przykłady

Do kompetencji miękkich zaliczamy między innymi:

  • wysoką kulturę osobistą,
  • życzliwość w stosunku do współpracowników
  • dobre zarządzanie czasem
  • umiejętność pod presją czasu
  • odporność na stres
  • kreatywność
  • komunikatywność
  • umiejętności negocjacyjne
  • łatwość w realizacji zadań
  • umiejętność zarządzania zespołem.

Każda z wymienionych umiejętności może pasować do nas w większym lub mniejszym stopniu. Jeśli mamy wątpliwość, którą z nich warto wpisać do CV, najlepiej przed tworzeniem dokumentu wykonać krótki test kompetencji miękkich. Zajmie on nam około 15- 30  minut, ale pozwoli dobrze poznać mocne strony, jak również swoje ograniczenia 🙂

Kompetencje miękkie w CV

Wielu kandydatów ma opór przed wypisaniem kompetencji miękkich w swoim CV. A  naprawdę warto je umieszczać, bo są one tak samo istotne, jak nasze doświadczenie zawodowe. Co więcej, jeśli wczytamy się dokładnie w ogłoszenie, będziemy mogli zauważyć, że sami pracodawcy punktują, co według nich jest niezbędne do wykonania obowiązków służbowych.

Dla podkreślenia, jak ważne jest wpisanie umiejętności miękkich do CV niech posłuży przykład i pytanie trochę retoryczne 🙂 : rekruter posiada dwóch kandydatów o podobnym doświadczeniu zawodowym. Jeden z nich wymienia swoje kompetencje miękkie, drugi je pomija. Jak myślisz, który zostanie zaproszony na rozmowę w pierwszej kolejności?

Soft skills to wartość dodana, która może być kluczem do podjęcia danej pracy. Nie wpisujmy ich jednak od niechcenia – „umiejętność pracy pod presją czasu” jest pożądana, ale nie każdy sobie z nią radzi, więc jeśli przypiszemy sobie taką kompetencję w aplikacji a jej nie mamy, prędzej czy później będziemy się męczyć na tym stanowisku i jeśli jesteś jedną z tych osób, które cenią sobie spokój, własny rytm, praca w takim miejscu może okazać się dla Ciebie męcząca.

Szkolenie z kompetencji miękkich

Kompetencje miękkie kojarzą się głównie z zawodami „humanistycznymi”, choć jak się okazuje, są one potrzebne także w innych branżach, gdzie do tej pory całkowicie je pomijano. Sprawiło to, że wielu introwertyków – zwłaszcza w zawodach IT – aby pozostać konkurencyjnym na rynku, potrzebuje wsparcia.

To normalna i naturalna rzecz, która świadczy także o chęci do samorozwoju. Nie ma zawodów, gdzie kontakt z drugim człowiekiem nie jest potrzebny – nawet jako freelancer musisz rozmawiać z kontrahentami. Dla osób, które mają problem z niektórymi umiejętnościami, lub po prostu chcą się ich nauczyć, przydatne będą szkolenia z kompetencji miękkich.

Prowadzone są przez wykwalifikowanych psychologów, a efekty – choć nie są widoczne od razu –  często pomagają w odniesieniu zawodowego sukcesu. 

Kompetencje miękkie to nieodłączna część naszej osobowości – nie bójmy się o nich mówić i je podkreślać, bo dzięki nim możemy  otrzymać pracę w której będziemy dobrze się czuli i będziemy jednymi z tych szczęśliwców, o których mówi się, że jeśli praca jest dla nich pasją i przyjemnością to znaczy, że nie przepracowali ani jednego dnia 🙂

Czytaj także: Kompetencje twarde pracownika