Szkolenia pracownicze wnoszą bardzo dużą wartość dla organizacji. Takie programy rozwojowe mogą przyjmować formę jednodniowych warsztatów, cyklicznych spotkań bądź bardzo rozbudowanych kursów treningowych. Wiele zależy od tego, jaką wiedzę chcemy przekazać naszym pracownikom. Niezależnie od tego, na jaki rodzaj szkoleń się zdecydujemy, warto pamiętać o tym, że takie warsztaty są potrzebne w każdej firmie. Szkolenia pogłębiają wiedzę pracowników, poszerzają ich kompetencje, wpływają na wydajność, motywację i zaangażowanie. Jakie są rodzaje szkoleń dla pracowników? Na które warto się zdecydować? Znamy odpowiedź na najważniejsze pytania – zapraszamy do artykułu.

Szkolenia pracownicze – czym są

Aby dokładnie zrozumieć, jak ważne są szkolenia pracownicze, warto zacząć od zgłębienia definicji tego pojęcia. Otóż o szkoleniach dla pracowników mówimy wtedy, gdy zapewniasz swojej kadrze możliwość poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań i obowiązków na danym stanowisku pracy. Szkolenia pracownicze to podstawowe narzędzie rozwoju zasobów ludzkich, które przynosi wymierne korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Celem szkoleń dla pracowników jest pomoc, która pozwoli im na wykonywanie codziennej pracy w sposób prawidłowy i wydajny. Szkolenia, warsztaty i treningi powinny prowadzić do doskonalenia umiejętności i kompetencji pracowniczych, które przyczyniają się do realizowania funkcji stanowiska pracy, do zachowania niezbędnych kompetencji wymaganych na stanowisku pracy oraz do poprawy zachowań, które wywierają wpływ na efekty pracy i sprzyjają rozwojowi osobistemu pracowników.

Dlaczego na szkoleniach pracowniczych zyskują obie strony? Pracownicy, których potrzeby rozwojowe są w pełni zaspokojone są zaangażowani, zmotywowani i lojalni wobec pracodawcy. Dzięki czemu organizacja zachowuje wskaźnik retencji na odpowiednim poziomie i nie musi martwić się rotacją kadry.

Rodzaje szkoleń pracowniczych

Rodzaje szkoleń pracowniczych to temat bardzo rozległy. Zacznijmy więc od podziału podstawowego, w którym wyróżnić możemy:

Szkolenia twarde, które mają na celu przekazanie specjalistycznej wiedzy, dzięki której pracownik zdobędzie lub poszerzy umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku. Szkolenia twarde mogą więc dotyczyć obsługi specjalistycznych programów (np. Adobe Photoshop, MS Excel, SQL), sprzedaży, księgowości, fotografii, obsługi maszyn lub urządzeń bądź branży IT.

Szkolenia miękkie dotyczą rozwoju indywidualnych umiejętności lub cech osobowości. Szkolenia miękkie mogą więc poruszać takie obszary jak komunikacja, negocjacje handlowe, zarządzanie zespołem, asertywność czy umiejętność pracy pod presją czasy lub wyniku. O szkoleniach miękkich opowiemy nieco więcej w dalszej części artykułu.

Warto również wspomnieć o obowiązkowych szkoleniach z bezpieczeństwa i higieny pracy. Choć nie są to szkolenia nastawione stricte na rozwój, to jednak każdy pracownik rozpoczynający zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę musi takie szkolenia ukończyć. Najogólniej rzecz ujmując szkolenia z BHP dotyczą przepisów BHP i obowiązków, których pracodawca i pracownik muszą przestrzegać, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa w miejscu pracy. Oczywiście zakres takich szkoleń zależny jest od danego stanowiska pracy – inne szkolenia przejdzie asystentka zarządu, a inne pracownik hali produkcyjnej.

Kolejny podział szkoleń pracowniczych dotyczy dostępności. W tej kwestii wyróżnić możemy szkolenia otwarte, na które pracownicy mogą zapisać się dobrowolnie, niezależnie od zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków oraz szkolenia zamknięte, przygotowane dla konkretnej grupy pracowników (np. dla departamentu HR lub departamentu sprzedaży), z których korzystają wyłącznie zaproszeni pracownicy.

Warto również przedstawić podział szkoleń pracowniczych ze względu na formę:

 • szkolenia pracownicze w formie warsztatu, które z reguły przygotowane są dla mniejszej liczby uczestników (maksymalnie kilkanaście osób), dzięki czemu umożliwiają maksymalne zaangażowanie. Warsztaty mogą zawierać elementy praktyki.
 • szkolenia pracownicze w formie konferencji, w których może brać udział bardzo duża ilość osób. Konferencje w głównej mierze skupiają się na dzieleniu się wiedzą lub doświadczeniem przez zaproszonych prelegentów.
 • szkolenia w formie kursu, które to najczęściej składają się z kilku cyklicznych spotkań i dwóch części – teoretycznej, jak i praktycznej. Mogą także kończyć się egzaminem. Kursy prowadzi ekspert z danej dziedziny i przekazuje uczestnikom specjalistyczną wiedzę.
szkolenie
Zdjęcie od Austin Distel z Unsplash

Funkcje szkoleń

Szkolenia pracownicze w zależności od rodzaju pełnią także różne funkcje. Do najważniejszych funkcji szkoleń dla pracowników zaliczamy:

 • adaptacyjna – nastawiona na nowych pracowników, polega na dostosowaniu kompetencji nowej osoby do wymagań stanowiska oraz procedur i procesów zachodzących w firmie.
 • społeczna – dzięki której pracownicy są w stanie zintegrować się wokół wspólnych celów, dodatkowo ma za zadanie rozwijać umiejętności interpersonalne.
 • modernizacyjna – polega na odświeżeniu wiedzy bądź umiejętności czy kompetencji, niezbędnych do wykonywania określonego zawodu. Przedsiębiorcy muszą bowiem pamiętać, że rynek i wymagania na rynku, m.in. dzięki cyfryzacji i rozwojowi technologii, non-stop ewaluują, dlatego pracownicy powinni aktualizować wiedzę i umiejętności.
 • innowacyjna – związana jest z rozwojem pracowników, którzy mają wpływ na kreowanie nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie.

Webinary czy szkolenia miejscowe?

Mimo wszechobecnej cyfryzacji nadal nie wszyscy przedsiębiorcy przekonali się do korzystania z webinarów i szkoleń on-line. Czy tradycyjne szkolenia miejscowe dla pracowników zawsze są najlepszym wyborem? Oczywiście istnieje kilka sytuacji, w których szkolenia stacjonarne będą wręcz obowiązkowe. Związane są one przede wszystkim z warsztatami, na których pracownicy mają nabyć określone umiejętności twarde.

Ale w zdecydowanej większości przypadków, warto rozważyć szkolenia on-line dla pracowników, ponieważ mają one wiele zalet, m.in.:

 • oszczędzają czas – pracownicy, jak i prelegenci nie muszą tracić czasu na dojazd w konkretne miejsce.
 • oszczędzają pieniądze – szkolenia internetowe dla pracowników są korzystne finansowo, nie trzeba bowiem pokrywać kosztów dojazdu, noclegów czy wynajęcia sali szkoleniowej.
 • łatwość organizacji – dzięki temu, że szkolenia on-line mogą odbywać się z dowolnego miejsca na świecie nie przysparzają praktycznie żadnych trudności organizacyjnych.
 • możliwość zorganizowania kilku kursów z podziałem na poziom umiejętności uczestników,
 • posty feedback – cyfrowy czat zapewnia nie tylko możliwość śledzenia trwających szkoleń, ale również zadawania pytań w każdym momencie trwania szkolenia. Co więcej, szkolenia on-line umożliwiają także ocenę ukończonych kursów bez wychodzenia z biura.
 • możliwość powrotu do materiałów – cyfrowy zapis gwarantuje możliwość powrócenia do zapisanych materiałów w każdej chwili.

Szkolenia z umiejętności miękkich

Warto na chwilę jeszcze powrócić do szkoleń z umiejętności miękkich. Nie bez powodu mówi się przecież, że takie kompetencje będą kluczowe w niedalekiej przyszłości.

W końcu sposób, w jaki reagują i zachowują się pracownicy organizacji, jest tak samo ważny, jak to jakie umiejętności, kwalifikacje i wiedzę posiadają. Kompetencje miękkie umożliwiają także pracownikom prowadzenie skutecznej komunikacji oraz efektywne interakcje ze współpracownikami, kierownikami, zarządem, a także klientami firmy. Co w konsekwencji wpływa na sukces całego przedsiębiorstwa. Z tych powodów rozwój kompetencji miękkich powinien być traktowany na równi z rozwojem umiejętności twardych.

Warto pamiętać również o tym, że szkolenia z umiejętności miękkich powinno się zapewnić wszystkim pracownikom, na wszystkich szczeblach. Rozwój kompetencji miękkich pozwoli bowiem na zbudowanie wydajnej i pełnej empatii kultury organizacyjnej, która w obecnych czasach jest niesamowicie istotna dla osób poszukujących zatrudnienia.

Rodzaje szkoleń miękkich, na które w szczególności warto zwrócić uwagę to m.in.:

 • szkolenie z efektywnej komunikacji,
 • szkolenie z autoprezentacji,
 • trening z rozwiązywania konfliktów,
 • szkolenie z etyki w biznesie,
 • przeszkolenie z umiejętności pracy w grupie,
 • szkolenie z umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Czy warto doszkalać pracowników?

Choć istnieje całkiem sporo metod i narzędzi rozwoju pracownika, to bez wątpienia jedną z najbardziej efektywnych jest udział w szkoleniach, kursach i warsztatach. To inwestycja nie tylko w umiejętności pracownika, ale również w całą organizację. Pracownicy, którzy mogą rozwijać się i spełniać zawodowo pracują efektywniej i z dużym zaangażowaniem wykonują wszystkie zawodowe obowiązki, a to wpływa pozytywnie na finansową kondycję przedsiębiorstwa. Doszkalanie menadżerów, dyrektorów i pracowników przyniesie Ci wymierne korzyści szybciej niż myślisz. Powodzenia!