Każdy, kto chce czuć się spełnionym pracownikiem, stara się rozwijać i piąć po szczeblach kariery. Ciągłe doskonalenie umiejętności i dostosowywanie się do zmieniających warunków staje się wręcz nieodłącznym elementem osiągania sukcesu zawodowego. Do niedawna panowało przekonanie, że koncentracja na mocnych stronach jest jedynym słusznym sposobem na osiągnięcie sukcesu w pracy. Na szczęście sytuacja się zmieniła i obecnie rozumiemy, że wartość pracy nad słabościami również stanowi istotny aspekt rozwoju. Słabe strony, choć często postrzegane jako ograniczenia, mogą stanowić źródło cennych lekcji i szans na wzrost naszych kompetencji i umiejętności.

Dziś skupimy się na tej kwestii i odpowiemy na pytania, jak określić swoje mocne i słabe strony, a przede wszystkim, jak pracować z obszarami do rozwoju, by móc przekuć je na nasze atuty. Zapraszamy do przeczytania artykułu!

Mocne i słabe strony pracownika – co to znaczy?

Słysząc sformułowanie mocne strony pracownika nie potrzebujemy czasu, by zastanowić się nad odpowiedzią, co to oznacza – odpowiedź przychodzi nam wręcz naturalnie. Powszechnie wiadomo, że mocne strony to obszary, umiejętności, cechy osobowości lub talenty, w których dana osoba wykazuje wyjątkowe zdolności, skuteczność i osiągnięcia. Dlatego przyjęło się, że to właśnie mocne strony stanowią fundament sukcesu zawodowego i osobistego, a ich świadome wykorzystanie prowadzi do efektywności, rozwijania potencjału i osiągania własnych celów. Oczywiście jest to prawda, ale nie można zapominać, że świadomość swoich wad stanowi równie ważny obszar, a praca nad nimi może sprawić, że będziemy lepszymi pracownikami.

Chcąc dowiedzieć się, jakie są Twoje słabe strony i jak nad nimi pracować, kluczowe jest zrozumienie, czym dokładnie one są i jak wpływają na nasz rozwój zawodowy. Zrozumienie definicji słabych stron pomoże nam w odpowiedzi na kolejne, nasuwająca się pytania. Otóż słabe strony to obszary, w których mamy ograniczone umiejętności, wiedzę lub zdolności i które mogą wpływać na naszą efektywność w pracy lub osiąganie celów. Definicja ta odnosi się zarówno do braków w technicznych kompetencjach, jak i do cech osobowości czy umiejętności miękkich.

Skąd biorą się te deficyty? Istnieje wiele czynników, które mogą przyczynić się do powstania słabych stron. Często wynikają one po prostu z braków w doświadczeniu, niewłaściwej edukacji lub poświęcenia niewystarczającej uwagi pewnym obszarom. Możemy również założyć, że przyczyny słabych stron mogą tkwić w naszym podejściu do nauki i rozwoju. Niektórzy z nas mogą bowiem unikać obszarów, które stanowią dla nich wyzwanie, a to z kolei może prowadzić do narastania słabości. 

Warto jednak przemyśleć takie podejście, ponieważ słabe strony, pozostawione bez pracy i rozwoju, mogą mieć negatywny wpływ na nasz rozwój zawodowy. Mogą ograniczać naszą zdolność do wykonywania zadań efektywnie, wpływając na jakość naszej pracy oraz na osiąganie celów. 

Dlatego istotne jest, aby nie tylko dowiedzieć się, jakie są moje słabe strony, ale także podejmować kroki w celu ich poprawy. Praca nad słabościami może przyczynić się do zwiększenia efektywności, pewności siebie oraz osiągnięcia wyższych kompetencji, co z pewnością będzie miało pozytywne przełożenie na naszą pracę. 

Jak zidentyfikować swoje słabe strony?

Identyfikacja obszarów, które sprawiają nam trudności, jest kluczowym krokiem w procesie pracy nad nimi. I choć zdajemy sobie sprawę, że bycie otwartym na własne słabości może być trudne, to trzeba mieć świadomość, że jest to istotny punkt wyjścia do dalszego rozwoju.

Jak więc sprawdzić, jakie są nasze obszary do rozwoju? Warto zacząć od specjalistycznych metod. Istnieje wiele testów i narzędzi, które mogą pomóc zidentyfikować słabe strony oraz obszary, nad którymi warto pracować, np.:

 • testy osobowości – testy takie jak MBTI czy Big Five Personality Traits dostarczają informacji o różnych cechach osobowości, w tym także i tych, które mogą być postrzegane jako słabości.
 • testy umiejętnościtesty skoncentrowane na określonych umiejętnościach, jak testy językowe, matematyczne czy techniczne, mogą ujawnić obszary, w których brakuje nam wiedzy czy kompetencji.
 • badanie 360 stopni – to proces, w którym otrzymujemy feedback od wielu osób związanych z naszą pracą (jak np. pracodawca, bezpośredni przełożony, współpracownicy, podwładni, a czasem nawet klienci). Taka szeroka opinia zdecydowanie przekłada się na lepszą znajomość swoich słabych i mocnych stron. 
 • Assessment Center to jeden z ostatnich etapów rozmowy o pracę, a będąc bardziej konkretnym jest to metoda obserwacji, w której kandydat jest oceniany w różnych zadaniach symulujących sytuacje związane z pracą. Assessment może więc ujawnić obszary, w których mamy trudności.
 • sesje z doradcą, mentorem lub coachem – osoby z doświadczeniem mogą pomóc w identyfikacji obszarów, które wymagają Twojej pracy oraz w opracowaniu planu rozwoju. 
 • badania satysfakcji zawodowej – takie badania pomogą Ci zobaczyć, z jakimi kompetencjami i umiejętnościami masz problem.

Pamiętaj, że identyfikacja słabych stron nie powinna zakończyć się na wykonaniu kilku testów. Samoświadomość i refleksja nad źródłami słabości są równie istotne, pozwalają zrozumieć, dlaczego pewne obszary stanowią dla nas wyzwanie. Pomagają też znaleźć odpowiedzi na pytanie, czy nasze słabości wynikają z braku doświadczenia, niewystarczającej edukacji czy może z jakichś osobistych blokad? Analiza źródeł z pewnością pomoże w zidentyfikowaniu, jakie kroki powinieneś podjąć, aby zwiększyć swoje szanse na rozwój.

Pytanie o mocne i słabe strony na rozmowie kwalifikacyjnej – jak odpowiadać?

Wszyscy chcą dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej – to jasne. Dlatego większość z nas wie, jak odpowiadać na pytanie o mocne strony. Umiemy śpiewająco wręcz wymienić wszystkie pozytywne cechy naszej osobowości, nasze atuty, zalety i predyspozycje i nie musimy zastanawiać się, co powiedzieć specjaliście ds rekrutacji. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy doświadczony rekruter zapyta Cię o Twoje słabe strony. Warto jednak mieć świadomość, że takie pytania na rozmowie kwalifikacyjnej to w zasadzie standard. Pracodawca chce zweryfikować, czy jesteś świadomy wszystkich cech swojego charakteru, dlatego pytanie o wady podczas rekrutacji jest jak najbardziej uzasadnione. 

Jak więc pokazać pracodawcy, że przygotowałeś się do rozmowy, a jednocześnie zwiększyć swoją szansę na zatrudnienie? Absolutnie nie odpowiadaj, że nie masz wad, słabych stron czy obszarów do rozwoju. Każdy je ma! Oczywiście nie chodzi o to, by swoimi słabościami dzielić się w CV 🙂 Jednak, kiedy takie pytanie padnie na rozmowie o pracę wykorzystaj nasze wskazówki:

 • Skoncentruj się na pracy nad poprawą – wskazując na swoją słabość, podkreśl jednocześnie, że pracujesz nad jej poprawą. W ten sposób wykazujesz skłonność do rozwoju i zdolność do samodoskonalenia.
 • Przedstaw konkretny plan działania – opowiedz o działaniach, które podejmujesz, aby poprawić swoje słabości. Może to obejmować udział w szkoleniach, pracę nad projektem wymagającym rozwoju konkretnych umiejętności, czy też współpracę z mentorem w celu doskonalenia własnych kompetencji.
 • Posługuj się konkretnymi przykładami – jeśli to możliwe, przedstaw przykłady sytuacji, w których udało Ci się pokonać swoje słabe strony – pochwal się swoimi wynikami!
 • Bądź pewny siebie – odpowiadając na pytania rekrutera bądź śmiały i zachowuj pewność siebie i spokój. Pokaż, że jesteś gotów do pracy nad swoim rozwojem i wykorzystania swoich mocnych stron, aby zrekompensować ewentualne słabości.

Dla przykładu, jeśli uważasz, że Twoją słabą stroną jest zbyt duża skrupulatność, możesz powiedzieć: 

„Jedną z moich słabości jest nadmierne skupianie się na szczegółach. Zauważyłem to, gdy pracowałem nad pewnym projektem – dokładność i zbytnie zagłębianie się w detale, opóźniało oddanie projektu. Jednak jestem świadomy tego obszaru i pracuję nad poprawą. Wykorzystuje narzędzia i aplikacje, które pomagają mi lepiej zarządzać czasem i priorytetami, a także uczę się delegować niektóre zadania, aby uniknąć przesadnego zagłębiania się w szczegóły.”

Pamiętaj, że celem odpowiedzi jest pokazanie, że jesteś w stanie skonfrontować się ze swoimi słabościami, pracować nad nimi i stale się rozwijać – dzięki temu Twoje szanse na zdobycie pracy z pewnością wzrosną.

Plan rozwoju pracownika

Jak stworzyć plan i pracować nad obszarami do rozwoju?

Praca nad własnymi słabościami może odbywać się na wielu płaszczyznach. Przykładowy “plan naprawczy”, który przyniesie oczekiwane rezultaty w środowisku pracy powinien obejmować m.in.:

 • Kursy i szkolenia – kursy i szkolenia stanowią doskonałe narzędzia do poprawy słabych stron. Warto więc wybrać odpowiednie warsztaty koncentrujące się na obszarach, w których chcemy się rozwijać – takie działanie dostarczy nam wiedzy, umiejętności i narzędzi potrzebnych do pokonania naszych ograniczeń.
 • Samodzielna praca –  samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności to doskonały sposób, by podnieść jakość pracy nad swoimi słabościami. Korzystając z książek, kursów online, artykułów i innych źródeł, możemy systematycznie poszerzać naszą wiedzę oraz rozwijać umiejętności w obszarach, które chcemy poprawić.
 • Analiza opinii innych osób – zrozumienie, jak innych ludzi postrzegają nasze słabości, może dostarczyć cennych informacji. Analiza opinii współpracowników, przełożonych, a nawet przyjaciół pozwala spojrzeć na nasze słabości z perspektywy zewnętrznej i uzyskać obiektywny punkt widzenia.
 • Konstruktywne wykorzystanie informacji zwrotnej – feedback może stanowić motywujący bodziec do poprawy. Warto więc skupić się na konstruktywnej krytyce i w oparciu o te informacje wspomagać proces rozwoju.
 • Coaching – mentor lub coach może pomóc nie tylko w zidentyfikowaniu obszarów do poprawy, ale przede wszystkim w opracowaniu konkretnego planu działania. Doświadczenie i wskazówki udzielane przez specjalistów mogą znacznie skrócić drogę do osiągnięcia założonych przez Ciebie celów.

Pamiętaj także, że bardzo ważne jest postawienie sobie realnych celów i regularne monitorowanie postępów. Określenie konkretnych celów, które chcemy osiągnąć w obszarach, nad którymi pracujemy, pomaga nam zachować skupienie i motywację. Jednak, aby odnieść sukces, cel powinien być mierzalny, osiągalny i dostosowany do naszych możliwości. Z kolei śledzenie, jakie postępy poczyniliśmy oraz ocena, czy osiągamy wyznaczone wcześniej cele, pozwala na dostosowanie strategii i pokazuje, co można poprawić lub zmienić.

Podsumowując, praca nad swoimi słabościami jest kluczowym elementem osiągania sukcesu w dzisiejszym wymagającym środowisku biznesowym. Zrozumienie, identyfikacja i skuteczna praca nad obszarami, w których mamy pewne ograniczenia, pozwalają nam wyeliminować bariery, które mogą utrudniać rozwój kariery. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu naszego artykułu wiesz już, jakie mogą być słabe strony i co najważniejsze – jak nad nimi pracować. Jesteśmy też przekonani, że praca nad swoimi słabościami będzie dla Ciebie procesem rozwojowym i niesamowitym źródłem motywacji do działania. Konfrontacja z własnymi ograniczeniami może stymulować determinację do przekraczania granic i osiągania nowych poziomów kompetencji. Co więcej, wierzymy, że jeśli wdrażając nasze podpowiedzi będziesz konsekwentny, to z pewnością już w niedalekiej przyszłości przekujesz swoje słabe strony na atuty i będziesz mógł aplikować do pracy marzeń. Powodzenia!