W związku z dynamiczną sytuacją na rynku pracy, z roku na rok branża HR staje się coraz bardziej i bardziej popularna. W odpowiedzi na zmiany firmy muszą wdrażać nowe rozwiązania, pozyskiwać wykwalifikowanych pracowników i maksymalizować ich potencjał. Dlatego działy HR powstają nie tylko w korporacjach, ale i w małych firmach, zapewniając tym samym odpowiedni rozwój przedsiębiorstwa. I choć z pojęciem HR spotkał się każdy, to niestety, nie każdy wie, czym dokładnie dział ten się zajmuję. Co dokładnie należy do obowiązków pracowników działu HR? Czym zajmują się na co dzień? Co dokładnie oznacza skrót HR? Podzielimy się z Wami naszym wieloletnim doświadczeniem i odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania związane z HR-em.

Co to jest HR?

Zacznijmy jednak od początku. Co oznacza skrót HR? Otóż HR, to skrót pochodzący z języka angielskiego. Wywodzi się od słów „Human Resources”, a po polsku oznacza „zasoby ludzkie”. Jak już sama nazwa wskazuje, dział HR zajmuje się wszelkimi sprawami dotyczącymi pracowników.

Czym zajmuje się HR?

Najbardziej rozpowszechnioną funkcją działu HR jest oczywiście rekrutacja nowych pracowników. Jednak to dopiero początek! Do obowiązków działu zasobów ludzkich doliczyć należy także dbanie o efektywność personelu i usprawnianie pracy zespołów, dzięki dobieraniu skutecznych narzędzi, np. organizowaniu szkoleń, wyznaczaniu planów rozwojowych czy ścieżek karier.

Do mniej przyjemnych obowiązków działu HR z pewnością możemy zaliczyć zwalnianie pracowników i uczestniczenie we wszystkich exit interview odbywających się w firmie.

Jeśli pracownicy mają jakiekolwiek wątpliwości związane z umową czy warunkami zatrudnienia powinni zwrócić się do… działu HR! Podobnie jak w przypadku zapytań o kwestie związane z wymiarem urlopu czy nadgodzin.

Pracownicy HR – czym się zajmują?

Skoro wiemy już, że zakres zadań działu HR jest naprawdę szeroki, warto poznać poszczególne obowiązki, z jakimi pracownicy tego działu mierzą się w codziennej pracy. Zaliczamy do nich m.in.: 

 • redagowanie i publikację ogłoszeń o pracę,
 • selekcję napływających zgłoszeń,
 • prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych,
 • kreowanie ścieżek karier i programów rozwojowych,
 • zapewnianie szerokiej oferty szkoleń,
 • motywowanie pracowników,
 • nadzór nad benefitami,
 • dostarczanie wiedzy dotyczącej praw pracowników,
 • obsługę kadrową,
 • obsługę płacową,
 • przeciwdziałanie mobbingowi,
 • dbanie o efektywną komunikację,
 • zapewnianie dobrej atmosfery. 

Jak widzicie praca działu HR to wiele wyzwań, związanych z komunikacją zarówno z pracownikami, menedżerami wyższego szczebla, jak i zarządem.

Dziedzina HR – Podział HR

W dziale HR znajdziesz masę osób gotowych do skutecznego dysponowania Twoim potencjałem. Poczynając od rekrutacji, przez program rozwojowy dobrany do Twojej ścieżki kariery, na kwestiach kadrowo-płacowych kończąc.

Zauważyłeś już pewnie dość sporą rozbieżność w obowiązkach pracowników działu HR. Opierając się na ich podziale, możemy wyróżnić dwa główne rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi: HR twardy i HR miękki.

Miękki HR – co to jest?

Miękki HR skupia się wokół rekrutacji, organizacji porządku w firmie i dbaniu o pracowników. Rozmowy rekrutacyjne, rozmowy motywacyjne, zarządzanie talentami, programy rozwojowe czy ścieżki karier – wszystkie te działania skupione są właśnie w miękkim HR. Znajdziesz tu także najlepszych specjalistów, którzy czuwają nad zwiększeniem wydajności poziomu satysfakcji pracowników poprzez zapewnienie im warunków, które będą ułatwiać osiągnięcie celów przedsiębiorstwa.

Podsumowując, do najważniejszych działań miękkiego HR zaliczamy:

 • rekrutację nowych pracowników,
 • dbanie o efektywną pracę, dzięki odpowiednim narzędziom,
 • udział w ocenie okresowej pracowników,
 • przeciwdziałanie mobbingowi,
 • rozwiązywanie sporów i konfliktów,
 • monitorowanie zadowolenia i satysfakcji pracowników,
 • maksymalizacja potencjału zatrudnionych pracowników,
 • dbanie o wizerunek pracodawcy na zewnątrz (Employer Branding).

Twardy HR – co to jest?

Twardy HR skupia w sobie zupełnie inne działania. Dotyczy kwestii administracyjnych, kadrowych, płacowych i prawnych. Przez co do dziś przez niektórych nazywany jest działem kadr. Z pracownikami twardego HR rozwiążesz wszystkie sprawy formalne, związane z zatrudnieniem, umowami, urlopami czy wynagrodzeniem.

Do głównych działań pracowników twardego zaliczymy:

 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem,
 • zawieranie umów z pracownikami,
 • wyliczanie wysokości wynagrodzeń,
 • naliczanie wymiaru urlopu,
 • obsługa systemu kadrowo-płacowego,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich,
 • zgłoszenia do ZUS, US, GUS, PFRON.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł należycie wyjaśnił Ci, jak szeroką dziedziną jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Liczymy, że docenisz zaangażowanie i ciężką pracę, jaką każdego dnia pracownicy działu HR wkładają w to, aby środowisko Twojej pracy było przyjemne i zapewniało Ci optymalne warunki do rozwoju. Zapamiętaj, że zarządzanie zasobami ludzkimi to nie to samo, co zarządzanie ludźmi. Dział HR, choć blisko współpracuje z zarządem, nie ma wpływu na strategię biznesową. Skupia się głównie na satysfakcji, zadowoleniu i rozwoju wszystkich pracowników.