Hipokrates wyróżnił cztery typy osobowości. Opanowany melancholik, powściągliwy flegmatyk, towarzyski sangwinik i impulsywny choleryk. Cholerycy, bo dziś omówimy ten typ temperamentu, są znani ze swojej wyrazistej i dominującej natury. Ten typ osobowości posiada dużą determinację, pewność siebie i intensywne podejście do życia. Cholerycy dążą do osiągania celów za wszelką cenę, często wykazując silne przywództwo i zdolność do podejmowania szybkich decyzji. Są aktywni, energiczni i często pełni pasji w działaniu.

Dziś postaramy się zrozumieć, kim jest cholerykjakie są mocne i słabe strony choleryka, jakie są talenty i umiejętności osób o tym temperamencie oraz sprawdzimy, jak choleryk funkcjonuje w pracy. Jeśli interesuje Cię ten temat, to zapraszamy do artykułu. 

Choleryk – jaki to typ osobowości? Najważniejsze cechy choleryka

Cztery typy osobowości wg Hipokratesa to chyba najbardziej rozpowszechniona teoria dotycząca temperamentów. Grecki lekarz wyróżnił 4 typy osobowości:

 • sangwinik – to towarzyski ekstrawertyk i optymista. Jest pełen energii i entuzjazmu. Łatwo nawiązuje nowe znajomości, jest rozrywkowy, lubić być w centrum uwagi. Dodatkowo wyróżnia go kreatywność, spontaniczność i umiejętność angażowania się w wiele, różnych aktywności. Często ma masę pomysłów, ale może mieć trudności z ich realizacją.
 • melancholik – to myśliciel i introwertyk. Jest perfekcyjny i często stawia sobie wysokie wymagania. Ma analityczny umysł, nie lubi zmian i jest skłonny do podejmowania przemyślanych decyzji. Może być zdolny artystycznie i kreatywny w dziedzinach, takich jak sztuka i literatura. Bywa powściągliwy, może mieć trudności z wyrażaniem emocji.
 • flegmatyk – jest spokojny (czasami wręcz określany jako powolny), cierpliwy i zrównoważony emocjonalnie. Unika konfliktów i stara się utrzymać harmonię w relacjach personalnych. Jest zdolny do wyważonych decyzji i rzadko reaguje emocjonalnie. Jest lojalny wobec swoich przyjaciół i bliskich. Bywa opisany jako osoba, którą trudno jest zdenerwować.

Jednak dziś przedmiotem naszych rozważań nie będzie sangwinik, melancholik i flegmatyk, a choleryk. Osobowość choleryczną charakteryzuje przede wszystkim:

 • determinacja i zaangażowanie – cholerycy są niezwykle zdeterminowani w dążeniu do osiągnięcia swoich celów zawodowych. Wykazują ogromne zaangażowanie w wykonywane zadania i projekty. Trudno ich zniechęcić w obliczu trudności, ponieważ cechuje ich silna wola, upór. Często choleryk bywa wręcz skłonny do poświęceń.
 • przywództwo i umiejętność podejmowania decyzji – cholerycy często pełnią role liderów i przywódców, ponieważ są gotowi podejmować decyzje i brać na siebie odpowiedzialność. Potrafią szybko analizować sytuację i podejmować trafne decyzje, co sprawia, że są wartościowymi liderami (często mówi się o nich „urodzony przywódca”)
 • wydajność i efektywność w działaniu – osoby o osobowości cholerycznej są znane z wydajności i skuteczności w pracy. Potrafią skoncentrować się na celu i działać z determinacją, co pozwala im osiągać dobre wyniki. Dodatkowo choleryk najczęściej jest niezależny i samowystarczalny oraz ma wysokie poczucie własnej wartości.
 • skłonność do konfliktów i frustracji – choleryk może łatwo wchodzić w spory, szczególnie w sytuacjach, gdzie jego zdaniem coś jest nie tak. Skłonność do frustracji wynika z wysokich oczekiwań i niecierpliwości wobec błędów lub opóźnień, a także z faktu, że choleryk nie znosi sprzeciwu.
 • nietolerancja wobec błędów i niepowodzeń – cholerycy często mają niską tolerancję również wobec własnych błędów i niepowodzeń, cenią bowiem perfekcjonizm. Mogą przeżywać duże rozczarowanie, gdy coś nie idzie zgodnie z ich planem, co kolejno prowadzi do stresu i frustracji.

Te cechy osobowościowe choleryków wpływają na ich styl pracy i mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki w kontekście kariery. W dalszej części artykułu omówimy, jak cechy choleryków wpływają na aspekty zawodowe i jak zarządzać cholerykami w miejscu pracy.

Jak choleryk zachowuje się w pracy?

Osoby o osobowości cholerycznej wykazują się charakterystycznym stylem pracy, który ma zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. 

Na początku skupmy się na tym, co dobre i wartościowe. Po pierwsze, cholerycy są niesamowicie ambitni i dążą do osiągnięcia swoich zawodowych celów. Nie boją się trudności i wyzwań, a ich zdeterminowane podejście pozwala im realizować nawet najbardziej wymagające projekty. Po drugie, cholerycy są znani z umiejętności efektywnego zarządzania projektami i ludźmi – dlatego wielu choleryków pracuje na stanowiskach kierowniczych. Potrafią skoncentrować się na celu, określić priorytety, ułożyć plan działania i zorganizować pracę zespołu, co przekłada się na osiąganie sukcesów. Po trzecie, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Osoby o osobowości cholerycznej mają zdolność podejmowania trafnych decyzji w krótkim czasie. Ich szybkość działania jest wartościowa, zwłaszcza w sytuacjach wymagających natychmiastowych reakcji.

Jak choleryk zachowuje się w pracy?

Teraz czas na niewielką dozę pesymizmu, a będąc bardziej precyzyjnym, skupmy się przez chwilę na tym, co może powodować trudności we współpracy z cholerykiem. Cholerycy mogą być zbyt dominujący i narzucający swoje zdanie, co może prowadzić do konfliktów w zespole. Skłonność do konfrontacji może negatywnie wpłynąć na atmosferę pracy. Dodatkowo cholerycy mogą być zbyt kontrolujący – nie każdy choleryk jest w stanie wykazać się empatią, nie zawsze wzbudza zaufanie, nawet jako lider. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że nadmierna kontrola może prowadzić do przeładowania obowiązkami (choleryk często uważany jest za pracoholika). Co więcej, cholerycy w pracy bywają niechętni do zmian i elastyczności. Niechęć do adaptacji do nowych sytuacji może prowadzić do stagnacji i oporu wobec innowacji.

Warto zrozumieć, że zarówno pozytywne, jak i negatywne cechy osobowości cholerycznej mogą mieć wpływ na efektywność pracy. Dlatego ważne jest rozważne wykorzystanie tych cech i zarządzanie nimi, aby zmaksymalizować potencjał choleryków jako pracowników.

Wpływ choleryka na zespół i organizację

Jak wynika z powyższych akapitów, osobowość choleryczna może mieć znaczący wpływ na zespoły i organizacje, zarówno pod względem pozytywnym, jak i negatywnym. Najczęściej rozważaną kwestią jest fakt, czy cholerycy są dobrymi liderami. Cholerycy mają predyspozycje do przywództwa i często odnoszą sukcesy jako liderzy. Jak wspomnieliśmy, szybko podejmują decyzje i potrafią zmobilizować zespół do działania, a ich dążenie do osiągnięcia celów może motywować innych członków zespołu. Z drugiej jednak strony bywają zbyt dominujący, co może ograniczać partycypację innych członków zespołu w procesie podejmowania decyzji. Choć sumienność i odpowiedzialność choleryków jest godna podziwu, to nadmierna krytyka i trudność w wyrażaniu uznania mogą negatywnie wpłynąć na relacje w zespole.

Konflikty i sposób rozwiązywania problemów choleryków również pozostawiają wiele do życzenia. Cholerycy mogą wchodzić w konflikty z innymi członkami zespołu ze względu na swoją dominującą naturę. Nie potrafią wysłuchać swoich podopiecznych i nie zawsze są wyrozumiali. Konflikty może powodować również różne podejście do pracy i traktowanie przez choleryków nawet najmniejszych błędów jako duże niepowodzenie.

Osobowość choleryczna może rzutować na atmosferę pracy. W zależności od stylu zarządzania przez choleryka – atmosfera pracy może być intensywna i pełna energii lub stresująca i napięta. Co więcej, w zespole z wieloma cholerykami może występować duża rywalizacja, co również może wpłynąć na jakość współpracy. Warto również wspomnieć, że niekiedy cholerycy mogą mieć trudności w budowaniu trwałych i głębokich relacji z innymi pracownikami (ze względu na swoją niecierpliwość i wysokie wymagania). Dla innych pracowników z kolei choleryk może wydawać się wymagający, zbyt krytyczny i mało życzliwy.

Podsumowując, osobowość choleryczna ma ogromny potencjał do przynoszenia korzyści w organizacji, zwłaszcza gdy jest odpowiednio zarządzana. Jak wykorzystać pozytywne cechy choleryka w pracy i wspomóc jego rozwój? Już wyjaśniamy!

Jak współpracować z cholerykiem?

Współpraca z cholerykiem może być wyzwaniem, ale także szansą na efektywność i skuteczność. Wystarczy zrozumieć ten typ temperamentu, a następnie nauczyć się odpowiednich strategii komunikacji i wybrać najlepszy styl zarządzania. 

Niemniej, współpracując z cholerykiem, zawsze warto trzymać się kilku wskazówek:

 • podchodź do choleryka z szacunkiem – szanuj zaangażowanie, energię i skuteczność w pracy choleryka. Doceniaj jego zdolność do podejmowania decyzji i przywództwa.
 • bądź konkretny – komunikuj się w sposób klarowny, przekazując konkretne informacje i oczekiwania. Cholerycy cenią sobie precyzję i klarowność w komunikacji – nie trać więc mnóstwa energii na „owijanie w bawełnę’, nie przyniesie to żadnych rezultatów.
 • działaj zdecydowanie – jeśli potrzebujesz od choleryka decyzji lub podjęcia konkretnego działania, przedstaw mu dane i fakty w sposób przekonujący i jednoznaczny. Cholerycy doceniają efektywność i szybkie tempo pracy.
 • słuchaj aktywnie – daj cholerykowi możliwość wyrażenia swoich pomysłów i opinii. Słuchaj uważnie, unikaj przerywania i zadawaj pytania, aby zrozumieć jego punkt widzenia.
 • ucz się skutecznej komunikacji – rozwijaj swoje umiejętności komunikacyjne, aby lepiej porozumieć się z cholerykiem. Unikaj krytyki i ataków osobistych, skupiaj się na faktach i argumentach.
 • negocjuj w sposób konstruktywny – w trakcie negocjacji koncentruj się na wspólnych celach i rozwiązaniach. Szukaj kompromisów i rozwiązań, które zadowolą obie strony.
 • unikaj eskalacji konfliktów – staraj się nie prowokować choleryka i nie reaguj na jego emocje agresją. Jeśli sytuacja jest napięta, daj sobie chwilę na ochłonięcie przed dalszą rozmową.
 • rozmawiaj o uczuciach – zachęć choleryka do wyrażania swoich uczuć i obaw. Czasem samo wyrażenie tak negatywnych, jak i pozytywnych emocji może pomóc w rozwiązaniu konfliktu.
 • nieustannie szukaj rozwiązań – jeśli konflikty są chroniczne, warto zastanowić się nad poszukiwaniem rozwiązania poza miejscem pracy, być może mediator lub odpowiednie szkolenia dla managerów choleryków przyniosą oczekiwane rezultaty. 

Choleryk może być bardzo wartościowym pracownikiem, jeśli nauczymy się współpracować z nim w odpowiedni i efektywny sposób efektywny. Zastosowanie się do powyższych wskazówek powinno być bardzo pomocne.

Możliwości rozwoju dla choleryka

Osoby o osobowości cholerycznej mają szansę na rozwijanie swoich umiejętności i doskonalenie swojego potencjału. Jakie zawody są najlepsze dla choleryka? Cóż, patrząc na cechy choleryka nie ciężko wywnioskować, że rutyna i monotonia nie są dla niego najlepszym środowiskiem. Choleryk nie jest przystosowany do stanowisk związanych z wykonywaniem powtarzalnych obowiązków, jak np. księgowy, pisarz czy zawody wymagające zdolności administracyjnych – potwierdzi to każdy doradca zawodowy 🙂 Choleryk znacznie lepiej odnajdzie się w zawodach związanych z marketingiem, w branży reklamowej lub jako dziennikarz. W takich profesjach każdy dzień jest pełen różnorodności i nowych wyzwań. Paradoksalnie, praca w dziale sprzedaży to również doskonała opcja dla choleryka, który, wbrew pozorom, ceni kontakt z innymi ludźmi. Podobnie odnajdzie się w roli przedstawiciela handlowego, gdzie awans uzależniony jest od osiąganych wyników. Wybór takich zawodów pozwoli cholerykowi na pełne wykorzystanie swojego potencjału, pokazanie ambicji i wytrwałości oraz zdobywanie wysokich pozycji zawodowych.

Warto jednak pamiętać, że mimo wrodzonych predyspozycji, choleryk również powinien pracować nad swoimi słabymi stronami. Powinien skupić się przede wszystkim na takich obszarach, jak:

 • zarządzanie stresem i emocjami  – choleryk powinien pracować nad zrozumieniem swoich własnych emocji i reakcji. Rozpoznawanie swojego stanu emocjonalnego pozwoli uniknąć impulsywnego zachowania. Nauka technik relaksacyjnych, takich jak medytacja, głębokie oddychanie lub joga, może pomóc w radzeniu sobie ze stresem i napięciem. Choleryk powinien skupić się także nad kontrolowaniem swojego gniewu i szukaniem konstruktywnych sposobów wyrażania niezadowolenia.

 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole – nauka słuchania i rozumienia potrzeb innych członków zespołu pomoże cholerykowi w budowaniu lepszych relacji. Choleryk powinien także ćwiczyć i praktykować delegowanie zadań oraz obdarzanie zaufaniem innym członków zespołu. Takie działania umożliwią bardziej efektywne zarządzanie zadaniami i zespołem. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny i spokojny również może pomóc cholerykowi i znacząco poprawić atmosferę w zespole.
 • trening umiejętności interpersonalnych – choleryk powinien pracować nad empatią i zdolnością do rozumienia potrzeb i perspektyw innych ludzi – to także pomoże w budowaniu lepszych relacji i unikaniu konfliktów. Dodatkowo doskonalenie umiejętności komunikacji i wyrażanie własnego zdania w sposób klarowny i spokojny, także powinny znaleźć się w centrum zainteresowania choleryków.

Podsumowując, cholerycy, pomimo pewnych obszarów do rozwoju, odgrywają istotną rolę w organizacjach i zespołach. Ich determinacja, umiejętność podejmowania szybkich decyzji i skuteczność w działaniu mogą przynosić znaczący wkład w osiąganie celów firmy. Jednak równocześnie cholerycy powinni pracować nad swoim nadmiernym poczuciem kontroli i skłonnością do konfliktów. Niemniej niesamowicie istotne jest, aby rozumieć i doceniać potencjał choleryków, jednocześnie wspierając ich rozwój w dziedzinach wymagających poprawy.