W dzisiejszym dynamicznym świecie, stres w pracy stał się powszechnym zjawiskiem. Codzienne wyzwania, krótkie deadline’y, wysokie oczekiwania i presja to recepta na wzrost poziomu stresu w organizacji. Niestety, wpływ stresu na pracowników jest ogromny. Może prowadzić do pogorszenia zdrowia psychicznego i fizycznego, zwiększonego ryzyka wystąpienia wypalenia zawodowego, obniżonej satysfakcji z pracy, a w konsekwencji do spadku produktywności, efektywności i motywacji. Jeśli i Ty zaobserwowałeś takie sytuacje w swojej firmie i zastanawiasz się, jak radzić sobie ze stresem wśród pracowników, to ten artykuł jest dla Ciebie. Dziś omówimy przyczyny powstawania stresu w pracy i przedstawimy skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem. Chcesz stworzyć produktywne i przyjazne środowisko pracy? W takim razie zapraszamy do lektury!

Stres w pracy – skąd się bierze stres zawodowy?

Nasze rozważania warto zacząć od odpowiedzi na jedno ważne pytanie – czym jest stres? Otóż według powszechnie obowiązującej definicji, stres to reakcja organizmu w odpowiedzi na wydarzenia, które zakłócają jego równowagę lub przekraczają nasze zdolności do skutecznego poradzenia sobie z daną sytuacją.

Źródłem stresu w miejscu pracy mogą być zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Jednak niezależnie od tego, gdzie znajduje się ich źródło, stres wśród pracowników ma istotny wpływ na dobrostan, wydajność i efektywność kadry. Wiele badań jasno wskazuje, że pracowników doświadczających wysokiego poziomu stresu jest bardzo, bardzo dużo – według danych z raportu „People at Work 2022: A Global Workforce View” aż 62% pracowników doświadcza stresu w pracy

Jakie kwestie zalicza się do czynników stresogennych? Przede wszystkim:

 • nadmiar obowiązków i brak czasu na ich wykonanie,
 • zbyt krótkie deadline’y,
 • poczucie braku kontroli nad pracą,
 • brak równowagi między pracą a życiem prywatnym,
 • liczne nadgodziny,
 • naciski wywierane na pracownika,
 • napięte stosunki z współpracownikami, przełożonymi lub podwładnymi,
 • brak wsparcia w zespole i/lub od przełożonego,
 • brak profilaktycznej opieki zdrowotnej, 
 • trudności w komunikacji między członkami zespołu,
 • mobbing lub dyskryminacja w miejscu pracy,
 • brak konkretnych celów zawodowych,
 • brak jasno określonych zadań i odpowiedzialności,
 • niejasne oczekiwania ze strony przełożonych,
 • zmienność i nieprzewidywalność wymagań, które utrudniają planowanie i wykonywanie pracy.
 • brak efektywnych strategii zarządzania czasem.

Ważne jest zrozumienie przyczyn stresu w miejscu pracy, ponieważ umożliwia to identyfikację obszarów wymagających poprawy i opracowanie odpowiednich strategii zarządzania stresem. 

Stres w organizacji – jakie są konsekwencje stresu w miejscu pracy?

Czy konsekwencje stresu zawodowego są poważne? Niestety stres w środowisku pracy może mieć szereg negatywnych konsekwencji zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji rozumianej jako całość. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że permanentne sytuacje stresowe w pracy mają ogromny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników. Stres zawodowy wiąże się m.in. z pogorszeniem ogólnego stanu zdrowia. Badania jasno wykazują, że konsewkencje stresu to m.in. wzrost ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia czy zespołu wypalenia zawodowego. To także zwiększone ryzyko wystąpienia problemów natury psychicznej, takich jak depresja, lęki, zaburzenia snu czy problemy z koncentracją. Niestety obniżona jakość życia i samopoczucia pracowników, bardzo szybko prowadzi do częstych absencji chorobowych. W organizacjach, w których nie wdrożono skutecznych sposobów zarządzania stresem, nieobecności w pracy są na porządku dziennim – liczba chorobowych dni wolnych i urlopów zdrowotnych jest naprawdę wysoka. Co równie istotne, w takich firmach obserwujemy także wzrost rotacji pracowników, gdyż osoby zbyt obciążone stresem po prostu poszukują bardziej zrównoważonych środowisk pracy. Następstwem takiej sytuacji jest więc konieczność częstego ponoszenia wysokich kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.

Oczywiście do konsekwencji nadmiernego stresu w organizacji zaliczamy także obniżoną produktywność i wydajność. Kadra narażona na permanentny stres wykazuje duże trudności w koncentracji i skupieniu uwagi na zawodowych obowiązkach. Co oczywiście wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa popełniania błędów. Nie sposób nie wspomnieć również o spadku kreatywności – ciężko być innowacyjnym, gdy ciągle towarzyszy nam uczucie lęku i zaniepokojenia. Pokusimy się również o wniosek, że zestresowanym pracownikom ciężko pracuje się w grupie. Mało tego, nieumiejętne zarządzanie stresem w organizacji prowadzi do znacznego pogorszenia relacji między pracownikami, zwiększenia konfliktów i napięcia. 

Rozpoznanie skutków stresu w miejscu pracy jest kluczowe dla zrozumienia jego negatywnego wpływu na pracowników i całą organizację. Pracownicy, którzy doświadczają chronicznego stresu, są bardziej narażeni na problemy zdrowotne i mogą mieć trudności w utrzymaniu wysokiej wydajności. Jednocześnie, organizacje cierpią z powodu wzrostu absencji, rotacji kadry i spadku efektywności. 

Stres w pracy

Jak zarządzać stresem, czyli sprawdzone strategie zarządzania stresem w organizacji

Skuteczne zarządzanie stresem w miejscu pracy jest kluczowym elementem utrzymania dobrego stanu psychicznego i fizycznego pracowników. Jak radzić sobie ze stresem w miejscu pracy? Co istotne, zarządzanie stresem w pracy wcale nie wymaga wielu skomplikowanych działań. Warto jednak zastosować się do kilku wskazówek, przede wszystkim:

 • Techniki relaksacyjne i mindfulness – regularne praktykowanie technik relaksacyjnych, takich jak medytacja, głębokie oddychanie, mindfulness czy joga znacznie obniża poziom stresu. Możesz wprowadzić godzinę dla relaksu (np. raz w tygodniu) i zaproponować pracownikom wspólne zajęcia. Dobrym pomysłem jest także zapewnienie w organizacji dostępu do pakietów sportowych i wellness, dzięki którym pracownicy będą mogli samodzielnie uczęszczać na wybrane zajęcia, masaże i inne aktywności. Kierowanie pracowników na szkolenia z zakresu zarządzania stresem też jest dobrą taktyką. Wiele firm skupia się także na zachęcaniu pracowników do regularnego wstawania od biurka i wykonywania krótkich przerw jak np. krótkiego spaceru, aby złagodzić napięcie mięśni i odświeżyć umysł. 
 • Skuteczne planowanie i organizacja pracy – warto pokazać pracownikom, jak tworzyć realistyczny plan dnia i priorytetyzować zadania. To z pewnością wyeliminuje wiele problemów związanych z pracą pod presją czasu. Nawet najlepsi specjaliści mogą mieć problem z asertywnością (tym samym biorą na siebie za dużo obowiązków) czy ustaleniem priorytetów, przez co mają poczucie działania w chaosie. Takie warsztaty możesz poprowadzić samodzielnie lub skorzystać z oferty profesjonalnych szkoleń. Nie zapominaj jednak, że jako pracodawca musisz zadbać o odpowiednie rozplanowanie pracy. Braki kadrowe to najszybszy sposób do powstania frustracji wśród zatrudnionych osób. Stresu w zakładzie pracy nie da się uniknąć w 100%, natomiast mniej obciążającej pracy na jednego członka zespołu to dobra taktyka do zredukowania poziomu stresu.
 • Budowanie odporności na stresprofilaktyka stresu to bardzo ważna kwestia. Dzięki nauce skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem, takich jak pozytywne myślenie, rozwiązywanie problemów i poszukiwanie wsparcia, pozwala pracownikom radzić sobie w sytuacjach, na które nie mają wpływu i których nie są w stanie zmienić (np. nowe zlecenie od stałego klienta z krótkim terminem realizacji). Budowanie odporności psychicznej na stres odbywa się m.in. poprzez rozwijanie pozytywnych relacji, pielęgnowanie zdrowego stylu życia i dbanie o swoje potrzeby emocjonalne. Niemniej istotna jest regularna aktywność fizyczna i zapewnienie organizmowi odpowiedniej dawki snu i odpoczynku. Warto zachęcać pracowników do pracy nad tym obszarem.

Postaraj się uświadomić pracowników, że zarządzanie stresem wymaga wysiłku i praktyki. Regularne stosowanie omówionych strategii może pomóc w redukcji stresu i poprawie ogólnego samopoczucia. Jednocześnie nie zapominaj, że pracodawcy i liderzy również odgrywają ważną rolę w tworzeniu zdrowego środowiska pracy – i teraz skupimy się właśnie na tym aspekcie. 

Tworzenie zdrowego środowiska pracy – rola managerów i pracodawcy w zarządzaniu stresem w organizacji

Zarówno pracodawcy, jak i managerowie odgrywają kluczową rolę w tworzeniu zdrowego i sprzyjającego rozwojowi środowiska pracy. Jakie działania warto podjąć, by cała kadra czuła się odpowiednio zaopiekowana? Jak walczyć ze stresem wśród pracowników? Przede wszystkimi osoby zarządzające organizacją i zespołami powinny skupić się na tworzeniu kultury organizacyjnej opartej na wsparciu. Zapewnienie jasnych wartości i norm organizacyjnych, które promują zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie pracowników to podstawowa kwestia. Zdrowie pracownika zawsze powinno być na pierwszym miejscu. Trzeba zadbać więc m.in. o równowagę między pracą, a życiem prywatnym, nieobciążanie pracowników nadmiarem obowiązków, odpowiednie wprowadzenie nowych pracowników (szkolenia przygotowujące do pracy są niesamowicie istotne) i oferowanie podwładnym wsparcia wtedy, gdy tego potrzebują.  Dzięki temu nie doprowadzisz do zmniejszenia poziomu efektywności i produktywności pracowników, a wręcz przeciwnie – podjęcie odpowiednich działań pozytywnie wpłynie na jakość pracy wśród kadry. 

Niemniej istotna jest odpowiednia komunikacja w zespole, zarówno na linii pracownik-manager, jak i na linii pracownik-pracownik. Zapewnienie jasnych i precyzyjnych informacji na temat celów, oczekiwań i zmian w organizacji to kwestie, o które po prostu trzeba zadbać. Warto wprowadzić również regularne spotkania zespołu i rozmowy indywidualne, które pozwolą managerom monitorować poziom stresu pracowników i udzielać im wsparcia. Na rynku istnieje wiele dedykowanych szkoleń dla liderów, jak np. efektywne prowadzenie spotkań z zespołem, dzięki którym managerowie podnoszą swoje kompetencje, co w konsekwencji prowadzi do ograniczania stresu w organizacji. Jak widać, kursy i szkolenia dla managerów są istotnym narzędziem nie tylko dla liderów, ale również dla samej organizacji – w końcu przyczyniają się do wzrostu efektywności i produktywności w firmie. 

Na koniec raz jeszcze wspomnimy o dostarczaniu pracownikom narzędzi i programów wsparcia. Wprowadzenie programów redukcji stresu, takich jak trening umiejętności radzenia sobie ze stresem, warsztaty mindfulness czy sesje coachingowe znacznie podnosi odporność pracowników na stres. Wiele organizacji decyduje się także na zapewnienie kadrze dostępu do specjalistów ds. zdrowia psychicznego, takich jak psycholodzy czy doradcy zawodowi (takie benefity można dołączyć do Pakietu Opieki Zdrowotnej). 

Liderzy i pracodawcy mają ogromny wpływ na atmosferę i kulturę organizacyjną, a także na dobrostan pracowników. Poprzez konsekwentne stosowanie strategii zarządzania stresem i tworzenie zdrowego środowiska pracy mogą znacznie zmniejszyć negatywne skutki stresu. W rezultacie, pracownicy są bardziej zaangażowani, produktywni i lojalni wobec organizacji. Umiejętności i wiedza z zakresu wpływu stresu na kondycję firmy szybko przekładają się na zadowolenie z pracy zawodowej wśród całej kadry. 

Jak radzić sobie ze stresem w miejscu pracy – podsumowanie

Zarządzanie stresem w miejscu pracy jest niezwykle istotne zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji. Pracodawcy i liderzy muszą zrozumieć, że dobry stan zdrowia pracowników to podstawa osiągania celów biznesowych. Tworzenie kultury organizacyjnej opartej na wsparciu, empatii i otwartości sprawia, że zatrudnieni czują się swobodnie i są w stanie wyrażać swoje potrzeby i obawy. Stres związany z pracą i przeciążenie kadry prowadzą do wielu przykrych konsekwencji. To w gestii pracodawcy leży zapewnienie odpowiednich warunków pracy i ograniczanie poziomu stresu. Warto więc inwestować w szkolenia i rozwój umiejętności managerskich, wprowadzać programy i narzędzia wsparcia dla pracowników oraz zapewniać work-life balance – to podstawa funkcjonowania organizacji w prawidłowy sposób i zwiększenia zaangażowania w pracę wśród kadry. Mamy nadzieję, że nasz artykuł będzie pomocny i dzięki niemu staniesz do zwycięskiej walki ze stresem w organizacji – powodzenia!