Backlog, daily, kanban, scrum, scrum master, sprint… Z pewnością słyszałeś już te pojęcia. I nic w tym dziwnego, bo zwinność w biznesie to od dłuższego czasu bardzo, ale to bardzo gorący temat. Co rusz z rynku dobiegają głosy, że kolejna organizacja chce być Agile i wdraża zasady zwinnego działania. Dziś zajmiemy się więc tym ważnym tematem! Odpowiemy na ważne pytania co to agile, co agile dla HR oznacza i jak sprawdza się w codziennej pracy HR. Gotowy? W takim razie zaczynamy! 

Agile co to jest?

Chcąc dobrze zrozumieć, na czym polega specyfika pracy zwinnego HR, musimy zacząć od samego początku. Agile – co znaczy to pojęcie? Otóż jest to podejście i filozofia zarządzania projektami, które wywodzi się z dziedziny IT, ale znalazło zastosowanie również w innych gałęziach biznesu, w tym właśnie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Głównym celem Agile jest dostarczanie wartościowych produktów i usług w sposób elastyczny i efektywny.

Podejście Agile zakłada, że zespoły projektowe (i całe organizacje) powinny działać w sposób zwinny, co oznacza, że są gotowe na zmiany, szybko reagują na nowe wyzwania i uczą się na bieżąco, aby dostosować swoje działania do aktualnych potrzeb. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, w których zakłada się sztywny harmonogram i plan działania na początku projektu, w Agile skupia się na działaniach iteracyjnych i inkrementalnych.

Fundamentem podejścia Agile w zarządzaniu projektami, a także w różnych dziedzinach działalności, w tym w rozwoju oprogramowania i zarządzaniu zasobami ludzkimi, stała się Agile Manifesto (Manifest Agile). To deklaracja wartości i zasad, opracowana w 2001 roku przez grupę programistów i ekspertów branży IT, którzy poszukiwali bardziej efektywnych i elastycznych metod pracy.

Zasady Agile zdefiniowane w „Agile Manifesto” skupiają się na czterech wartościach, które mają kluczowe znaczenie w metodyce Agile:

 1. Osoby i interakcje ponad procesy i narzędzia – ten punkt kładzie nacisk na znaczenie komunikacji, współpracy i zaufania w zespołach. W Agile ludzie są najważniejsi, a zgrany team to klucz do sukcesu projektu.
 2. Działający produkt ponad kompleksową dokumentację – Agile kładzie nacisk na dostarczanie działających produktów i wyników w miarę jak projekt się rozwija. Oznacza to, że zamiast skupiać się na wyczerpującej dokumentacji, priorytetem jest funkcjonalny i wartościowy produkt.
 3. Współpraca z klientem ponad negocjacjami umów – Agile stawia na aktywną współpracę z klientem i regularne dostarczanie wyników projektu w celu otrzymywania regularnego feedbacku i przystosowywania produktu do potrzeb klienta.
 4. Reagowanie na zmiany ponad ścisłe przestrzeganie planu – Agile zakłada również, że zmiany są naturalne w trakcie realizacji projektu, dlatego elastyczność i gotowość do dostosowywania się do zmieniających się wymagań są priorytetowe.

Czym jest Agile w HR?

Agile znalazł szerokie zastosowanie w świecie IT, szczególnie w rozwoju oprogramowania, ale jest także stosowany w innych dziedzinach. Jego elastyczność i zdolność do dostosowywania się do zmieniających się warunków biznesowych sprawiły, że to prawdziwa inspiracja dla organizacji, które dążą do zwiększenia efektywności, adaptacyjności i innowacyjności. Jak ta metodyka pracy przekłada się na dział Human Resources? 

Agile w HR to zwinne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, które dostosowuje tradycyjne metody pracy do szybko zmieniających się warunków biznesowych i wymagań rynkowych. Celem Agile w HR jest skupienie się na elastycznym, interaktywnym i iteracyjnym podejściu do wszystkich procesów w HR – od rekrutacji, przez szkolenia i oceny pracownicze, na candidate experience, employer branding i onboarding kończąc. Zamiast sztywnych procedur i hierarchii, Agile promuje zaangażowanie pracowników, zdolność do szybkiego dostosowywania się do nowych wyzwań oraz otwartość na regularną poprawę i innowacje.

Mówiąc więc najprościej, w przeciwieństwie do tradycyjnych, hierarchicznych struktur, w Agile kładzie się większy nacisk na współpracę, komunikację, zaangażowanie pracowników oraz ciągłe doskonalenie i dostosowywanie praktyk HR do potrzeb organizacji. 

Oczywiście, aby rozumienie zwinnego HR było proste i przystępne powstał „Manifesto for Agile HR Development” (Manifest dla Rozwoju Agile w HR). To deklaracja wartości i zasad, która odnosi się do zastosowania podejścia Agile w dziale zasobów ludzkich. Podobnie jak Agile Manifesto, Manifesto for Agile HR Development został stworzony w duchu wspierania elastyczności, adaptacyjności i zaangażowania w działaniu HR. Manifesto for Agile HR Development został opracowany przez grupę ekspertów HR, którzy pragnęli dostosować podejście Agile do działań i strategii HR. Opublikowano go w 2017 roku. Dokument skupia się na czterech wartościach:

 1. Tworzenie wartości ponad dostarczaniem usług – Manifesto for Agile HR Development podkreśla znaczenie HR jako strategii biznesowej, a nie tylko jako dostawcy usług. Wartość tworzona przez HR ma wspierać cele organizacji i przyczyniać się do jej sukcesu.
 1. Zaufanie i autonomia ponad kontrolą – dokument zachęca do zaufania i dawania autonomii zespołom HR. Daje to pracownikom większą odpowiedzialność i możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, co przyczynia się do wzrostu zaangażowania.
 2. Adaptacja i współpraca ponad planowaniem i procedurami – Manifesto for Agile HR Development podkreśla znaczenie adaptacyjności HR wobec zmieniających się potrzeb organizacji. Współpraca i otwarta komunikacja są kluczowe w realizacji celów HR.
 3. Ucząca się organizacja ponad statycznymi strukturami – Manifesto zachęca HR do ciągłego uczenia się i doskonalenia, aby dostosować swoje strategie do zmieniających się warunków. Praca HR powinna być ukierunkowana na rozwijanie organizacji jako całości.

Podejście zwinne w HR

Nowy, zwinny HR, czyli jakie korzyści daje organizacji wprowadzenie zwinnej pracy

Zwinny HR przynosi wiele korzyści, które wpływają pozytywnie na efektywność działu zasobów ludzkich oraz ogólną wydajność i zaangażowanie pracowników. Jedną z głównych zalet zwinnej pracy w HR jest fakt, że ta metodyka pracy pozwala szybko reagować na ewentualne zmiany – zarówno te w organizacji, jak i na rynku. Dzięki elastycznym praktykom, dział HR może więc w krótkim czasie dostosować swoje działania do nowych wyzwań, co pozwala na unikanie zbędnych opóźnień i lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi. W obecnych czasach to naprawdę istotne – wszak konkurencja gna do przodu i nikt nie chce zostać w tyle.

Kolejną korzyścią jest większe zaangażowanie pracowników. Agile w HR stawia nacisk na współpracę, otwartą komunikację i zaufanie, co tworzy pozytywne środowisko pracy. Pracownicy czują się bardziej docenieni i aktywnie zaangażowani w procesy podejmowania decyzji dotyczących ich kariery i rozwoju zawodowego. To z kolei prowadzi do wzrostu motywacji i zwiększenia lojalności wobec organizacji. Korporacja, która liczy się ze zdaniem osób zatrudnionych, to łakomy kąsek na rynku pracy 🙂 

Temat poszukiwania nowych pracowników zawsze jest na topie w świecie Human Resources. Na szczęście zwinny HR umożliwia również szybszy i bardziej efektywny proces rekrutacyjny. Dział HR może dostosowywać kryteria rekrutacyjne w miarę ewoluowania wymagań organizacji, co pozwala na znalezienie odpowiednich kandydatów. Wprowadzenie elementów Agile w rekrutacji pozwala na lepszą organizację procesów, redukcję czasu rekrutacji oraz zwiększenie jakości doboru kandydatów.

Korzyścią z wprowadzenia zwinnej pracy w HR jest także usprawnienie systemów ocen pracowniczych i rozwoju kompetencji. Elastyczne podejście pozwala monitorować postępy pracowników, analizować i zlokalizować obszary wymagające poprawy, a następnie dostosować plany rozwojowe do indywidualnych potrzeb. To sprzyja rozwijaniu umiejętności kluczowych dla organizacji oraz zwiększeniu efektywności całego zespołu.

Podsumowując, zwinny HR przynosi organizacji wiele korzyści, które pozytywnie wpływają nie tylko na managment ale również na mindset pracowników. Kadra czuje się zauważona i doceniona, co w dłuższej perspektywie przekłada się na sukces organizacji w dynamicznym środowisku biznesowym.

Agile HR – jak zacząć pracować „zwinnie”?

Dział HR cechuje duża złożoność. Co więcej, nie jest to przewidywalny obszar. Na szczęście transformacja na zwinną metodykę pracy pozwala przekuć zmienność na zaletę. Jednak wprowadzenie Agile w HR wymaga odpowiedniego planowania, zaangażowania zespołu HR oraz całej organizacji.

Aby skutecznie wdrożyć zwinne podejście w dziale zasobów ludzkich warto przede wszystkim:

 • edukować pracowników –  warsztaty i szkolenia dla pracowników HR pomogą im zrozumieć zasady i korzyści Agile
 • utworzyć zespół Agile w HR – powołanie zespołu, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie Agile w HR może być bardzo pomocne. W jego skład powinny wchodzić osoby z różnych obszarów departamentu, aby zapewnić wszechstronne spojrzenie na procesy rekrutacyjne, zarządzanie talentami, szkolenia, oceny pracownicze czy preboarding.
 • dać sobie przestrzeń na błędy – wprowadzanie zmian stopniowo, zaczynając od małych kroków, i bieżące monitorowanie ich skuteczność pozwala na dostosowanie podejścia Agile do indywidualnych potrzeb organizacji.
 • zakomunikować zmiany wśród pracowników – wprowadzenie zmian może wywołać niepokój wśród pracowników. Dlatego kluczowe jest zakomunikowanie zmiany podejścia i wyjaśnienia kadrze, dlaczego i po co zmiany są wprowadzane. Takie działanie z pewnością wpłynie na pozytywny odbiór całego procesu transformacji.

 • analizować i reagować – Agile i stabilizacja nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego 😉 To nie jest jednorazowy performance! Wręcz przeciwnie – to proces ciągłego doskonalenia. Warto więc monitorować wyniki wdrożenia Agile w HR, gromadzić dane i optymalizować działania.  
 • dostosować narzędzia – warto upewnić się, że każde narzędzie, platforma i technologia używane w dziale HR są zgodne z zasadami Agile. Wprowadzenie odpowiednich narzędzi może bowiem znacząco ułatwić zarządzanie procesami HR i zwiększyć efektywność działań.

Zwinny dział HR – podsumowanie

Podsumowując, zwinne transformacje to nie tani chwyt marketingowy, a wspaniała metodyka pozytywnie wpływająca na cały workforce i na dobrą zmianę mindsetu organizacji jako całości. Wdrożenie Agile w dziale HR może stanowić kluczowy element sukcesu firmy w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym. Opieranie się na wartościach współpracy, zaufania, elastyczności i ciągłego doskonalenia pozwala w odpowiedni sposób nagradzać pracowników i zwiększać ich zaangażowanie. Dzięki takiemu podejściu, HR może wspierać rozwój organizacji, przyciągać i zatrzymywać najlepsze talenty oraz osiągać lepsze wyniki biznesowe. To nie tylko zmiana w sposobie działania HR, ale także zmiana kultury organizacyjnej, która skupia się na efektywności, innowacyjności i współpracy. Każdy pracodawca, który chce osiągnąć konkurencyjną przewagę na rynku pracy powinien rozważyć taką transformację. Powodzenia!