Jako społeczeństwo mamy coraz większą świadomość dotyczącą znaczenia samorozwoju. Wiemy, że to wyznacznik satysfakcjonującego życia, dlatego staramy się rozwijać zarówno w kontekście zawodowym, jak i osobistym. Warto jednak wiedzieć, że jednym z kluczowych aspektów wpływających na indywidualny rozwój jest osobowość człowieka. Ekstrawertyzm i introwertyzm stanowią dwa główne bieguny w kontekście osobowości. Dziś skupimy się na ekstrawertyzmie – spróbujemy odpowiedzieć na pytanie kto to jest ekstrawertyk i zbadamy, w jaki sposób osoby o tym typie osobowości mogą wykorzystać swoją naturę do osiągnięcia maksymalnego samorozwoju. Zapraszamy! 

Kim jest ekstrawertyk i jak rozpoznać tę osobowość? Lista cech ekstrawertyków

Ekstrawertyzm – co to właściwie jest? Otóż mówiąc najprościej, można przyjąć, że ekstrawertyzm jest jednym z głównych wymiarów osobowości, opisującym skłonność jednostki do zwracania uwagi na otoczenie zewnętrzne i nawiązywania aktywnych relacji społecznych. Osoby ekstrawertyczne charakteryzują się tendencją do poszukiwania bodźców zewnętrznych oraz doświadczania pozytywnych emocji w wyniku kontaktów interpersonalnych. Wśród głównym cech ekstrawertyków z pewnością warto więc wymienić:

 • energiczność – osoby ekstrawertyczne są zazwyczaj pełne energii i entuzjazmu. Czerpią radość z aktywności społecznych i czują się najlepiej w kontakcie z innymi ludźmi. Swoją energię i żywiołowość potrafią też wykorzystać w inny sposób – zarażają nią wszystkich naokoło, tym samym działając motywująco na otoczenie.
 • potrzeba kontaktu z innymi ludźmi – w przeciwieństwie do introwertyków, ekstrawertycy są skłonni do nawiązywania nowych relacji społecznych. Nie da się ich nie zauważyć w tłumie – w kontaktach interpersonalnych i w rozmowach na przeróżne tematy czują się jak ryba w wodzie. Mają naturalną skłonność do bycia otwartymi na innych, co sprzyja tworzeniu i budowaniu więzi.
 • emocjonalność – osoby ekstrawertyczne wyrażają swoje emocje w sposób wyraźny i widoczny dla swojego otoczenia. Ich reakcje na bodźce zewnętrzne, takie jak radość czy entuzjazm, potrafią być naprawdę intensywne, co często przekłada się na wprowadzanie pozytywnej energii w grupie.
 • otwartość na nowe doświadczenia – ekstrawertycy są ciekawi świata i otwarci na nowe wyzwania. Chętnie eksplorują nowe miejsca, preferują aktywny wypoczynek, a innowacyjne pomysły pomagają im rozwijać się intelektualnie i emocjonalnie. 

Oczywiście warto mieć na uwadze, że nie każda osoba ekstrawertyczna będzie przejawiała wszystkie opisane wyżej cechy w takim samym stopniu. Niemniej z całą pewnością możemy przyjąć, że samotność nigdy nie będzie głównym wyznacznikiem cech ekstrawertyków 🙂

Dlaczego samorozwój jest tak istotny?

Jak wspomnieliśmy na wstępie coraz więcej osób kładzie nacisk na samorozwój. I nic w tym dziwnego – wszak jest on istotny z wielu powodów i stanowi fundament osiągania pełni naszego potencjału, a tym samym przekłada się na większą efektywnością i sukces w różnych dziedzinach życia. Co więcej, proces samorozwoju zachęca do refleksji nad sobą, prowadzi do większej samoświadomości, zrozumienia własnych celów, wartości i potrzeb. Jednocześnie rozwijanie kompetencji i zdobywanie nowej wiedzy wzmacnia pewność siebie, co pomaga podejmować szybkie, trafne decyzje oraz pokonywać bariery i wyzwania. 

Wracając jednak do głównego tematu naszego artykułu, warto wspomnieć, że dla ekstrawertyków samorozwój ma szczególne znaczenie. Dlaczego? Już wyjaśniamy:

 • po pierwsze, dążąc do samorozwoju, ekstrawertycy mogą skupić się na rozwijaniu swoich zdolności interpersonalnych, co pozwoli im na jeszcze bardziej efektywne budowanie relacji społecznych.
 • po drugie, umiejętność swobodnego wyrażania myśli i uczuć, charakterystyczna dla ekstrawertyków, może być rozwijana w kontekście bardziej zaawansowanej formy komunikacji, jak publiczne wystąpienia czy negocjacje.
 • po trzecie, choć ekstrawertycy odnoszą korzyści z kontaktów społecznych i uwielbiają dzielić się swoimi przemyśleniami z innymi, samorozwój pozwala im znaleźć równowagę między aktywnością zewnętrzną a czasem spędzonym na samotnej refleksji.
 • po czwarte, w kontekście zawodowym ekstrawertycy mogą rozwijać umiejętności nawiązywania kontaktów biznesowych, przywództwa oraz efektywnego zarządzania zespołami.
 • po piąte, dla ekstrawertyków, których cechuje ciekawość i otwartość na nowe doświadczenia, samorozwój pozwala na poszerzenie horyzontów i zaspokojenie ich potrzeb poznawczych.

Wykorzystanie ekstrawertyzmu w rozwoju zawodowym. W jakich zawodach sprawdza się ten typ osobowości?

Już wymienione wyżej cechy pozwalają dojść do wniosku, że ekstrawertyzm, ze względu na swoje charakterystyczne cechy, stanowi nieoceniony atut w rozwoju zawodowym. Szczególne korzyści płyną z łatwości w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych. Ekstrawertycy często odnoszą sukces w relacjach społecznych z powodu swojej naturalnej predyspozycji do nawiązywania kontaktów. Ich otwartość i skłonność do rozmów sprawiają, że łatwo przekraczają bariery komunikacyjne, co sprzyja budowaniu pozytywnych relacji i szerokiej sieci kontaktów. Dzięki temu mogą szybko zdobywać zaufanie i sympatię innych osób. Tym samym ekstrawertycy świetnie odnajdują się w wielu zawodach i profesjach, np. jako:

 • liderzy – ekstrawertycy często odnoszą sukcesy jako liderzy, ponieważ potrafią efektywnie komunikować swoje wizje i motywować innych do działania.
 • sprzedawcy i marketerzy – osoby o ekstrawertycznej naturze często odnoszą sukces w obszarze sprzedaży i marketingu, ponieważ są w stanie nawiązać pozytywny kontakt z klientami i przekazać im przekonujące argumenty.
 • mediatorzy i negocjatorzy – osoby o ekstrawertycznym typie usposobienia mają zdolność do nawiązywania empatycznych relacji i (wbrew pozorom) potrafią słuchać innych – a to jest ważne w mediacji czy negocjacjach, gdzie zdolność do zrozumienia stanowiska drugiej strony jest po prostu kluczowa.
 • konferansjerzy i prezenterzy – dzięki swym umiejętnościom ekstrawertycy często świetnie sobie radzą w wystąpieniach publicznych czy prezentacjach, skutecznie przyciągając uwagę słuchaczy.

Oczywiście to tylko przykłady – odpowiedni zawód dla ekstrawertyka zawsze powinien być związany z jego indywidualnymi predyspozycjami i oczekiwaniami. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że ekstrawertycy zawsze będą potrzebować kontaktu z innymi ludźmi, wszelkie prace związane z obsługą klienta czy sprzedażą z pewnością będą dla nich interesujące.

Proste sposoby na rozwój osobisty dla ekstrawertyków

Oczywiście rozwój zawodowy to tylko część szeroko rozumianego samorozwoju. Nie można zapominać także o rozwoju osobistym – a ten jest wprost wpisany w naturę ekstrawertyków. I co istotne, nawet z pozoru proste rzeczy pomagają ekstrawertykom maksymalizować korzyści z samorozwoju. Co mamy na myśli? Już wyjaśniamy! 

Po pierwsze, ekstrawertycy zdają się dostrzegać możliwości rozwoju w codziennych aktywnościach, jak chociażby odkrywanie nowych miejsc. Krótka wycieczka za miasto, zwiedzanie zabytków, stawianie czoła zupełnie nowym sytuacjom napawa ich pozytywną energią i stanowi wspaniałą okazję do maksymalnego wykorzystania swoich cech osobowościowych. To samo tyczy się wszelkich urlopów i wyjazdów. Oczywiście podróże rozwijają i kształcą wszystkich, ale ekstrawertycy wprost uwielbiają przebywać za granicą. Możliwość eksploracji innych kultur i odbywania rozmów z tubylcami to dla nich prawdziwe źródło przyjemności, które daje im poczucie spełnienia.

Kolejnym czynnikiem, który daje ekstrawertykom możliwość rozwoju na ich „warunkach” są szkolenia i warsztaty. Ekstrawertycy lubią przebywać w grupie więc taka forma nauki jest dla nich idealna, a dodatkowe towarzystwo to dodatkowa motywacja, która wpływa pozytywnie na ich zaangażowanie podczas zajęć. Co więcej, szkolenia dostarczają konkretnej wiedzy i pogłębiają nabyte wcześniej umiejętności, dzięki czemu wspierają zarówno rozwój osobisty, jak i zawodowy.

Podsumowując, ekstrawertyczny typ osobowości może znacząco wpłynąć na dążenie do maksymalnego samorozwoju. Poprzez umiejętne wykorzystanie ekspresyjności, zdolności do budowania relacji i kreatywności, ekstrawertycy osiągają sukcesy w sferze osobistej i zawodowej. Warto więc skupić się na opisanych przez nas sposobach i wykorzystać swoje naturalne predyspozycje. Powodzenia!