W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, tradycyjne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi już nie wystarcza. Świat HR już od wielu lat prężnie się rozwija i ewoluuje, by móc sprostać wszystkim wyzwaniom. Wraz z postępem technologicznym i zmieniającymi się oczekiwaniami pracowników, pojawiła się potrzeba nowych narzędzi i strategii. Oczywiście jednym z takich podejść jest podział na HR miękki i HR twardy. Dziś skupimy się na pierwszej opcji i wyjaśnimy, czym zajmuje się miękki HR, jak wpływa na rozwój pracowników i jakie korzyści może przynieść organizacji.

Czym jest HR miękki? Czym zajmują się jego pracownicy?

Miękki HR to nowoczesne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, które kładzie nacisk na ludzki wymiar organizacji. Mówiąc najogólniej, pracownicy działu HR miękkiego koncentrują się na rozwijaniu i wykorzystywaniu potencjału pracowników jako kluczowego czynnika sukcesu firmy.

W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia, które skupia się głównie na administracyjnych aspektach HR, miękki HR realizuje zadania z zakresu tworzenia harmonijnego środowiska pracy, zwiększania zaangażowania pracowników i rozwijania ich kompetencji miękkich, takich jak umiejętności interpersonalne, komunikacyjne czy zdolność do pracy zespołowej. I choć pracownicy tego działu zajmują się wieloma obszarami, to można przyjąć, że podstawowym celem miękkiego HR jest budowanie więzi między pracownikami a organizacją, które pozwolą na wzajemne zaspokajanie potrzeb. W tym podejściu pracownicy są traktowani jako strategiczne aktywa organizacji. HR miękki dba o indywidualne podejście do rozwoju zawodowego, o motywację pracowników, tworzy spersonalizowane ścieżki karier, zbiera i analizuje dane dotyczące całej kadry, by poznać i lepiej zrozumieć potrzeby, preferencje i osiągnięcia poszczególnych osób.

Jak więc odpowiedzieć na pytanie: miękki HR – co to jest? Przyjmijmy, że to departament, który przyczynia się do budowania pozytywnej kultury organizacyjnej, zwiększenia retencji pracowników, poprawy efektywności i wyników biznesowych oraz wzmacniania wizerunku organizacji na rynku pracy. To strategiczny dział, który pozwala organizacjom adaptować się do zmieniających się warunków biznesowych i skutecznie zarządzać ich najważniejszym zasobem – ludźmi. Dlatego każda nowoczesna i odpowiedzialna firma posiada dział zarządzania zasobami ludzkimi podzielony na HR twardy i miękki.

HR miękki i twardy – jakie są różnice w obowiązkach pracowników obu działów?

Aby wszystko dobrze zrozumieć warto odpowiedzieć sobie na jeszcze jedno pytanie – dlaczego warto podzielić departament HR na miękki i twardy – jakie są różnice między tymi obszarami? 

Otóż mówiąc najogólniej, HR twardy (nazywany także działem kadr i płac) wymaga nieco innych umiejętności i kompetencji niż realizacja zadań z zakresu miękkiego HR. Pracownicy twardego HR zajmują się m.in. sprawami administracyjnymi, kadrowymi, dokumentami związanymi z zatrudnieniem, a także aspektem prawnym i płacowym. Kontaktują się z wieloma instytucjami (US, ZUS), korzystają ze specjalnego oprogramowania, współpracują z różnymi departamentami wewnątrz firmy (np. z księgowością). Osoby zatrudnione w tym departamencie muszą więc wykazywać się znakomitą znajomości przepisów prawa pracy, zdolnościami analitycznego myślenia, umiejętnością pracy pod presją czasu czy umiejętnością wyznaczania priorytetów. W końcu w ich odpowiedzialności leży, by dokumenty i sprawy formalne były w pełni zgodne z prawem i wszelkimi regulacjami. 

Z kolei HR miękki zajmuje się dbaniem o dobrą atmosferę w firmie, rekrutowaniem odpowiednich kandydatów oraz wszystkimi sprawami, które są związane z jakością pracy. W związku z tym osoby pracujące w tym dziale powinny wykazywać się m.in. wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi i analitycznymi, empatią, oraz elastycznością. Osoby z działu hr monitorują zaangażowanie pracowników, przygotowują oceny pracownicze, pomagają analizować mocne strony i obszary do rozwoju zatrudnionych, by móc zaplanować dla nich satysfakcjonujące ścieżki karier i zaoferować ofertę rozwojową i dopasowane benefity. 

Oczywiście należy też wspomnieć, że pracownicy tego działu zajmują się rekrutacją. Przesadnym nie będzie nawet stwierdzenie, że to przede wszystkim z tymi zadaniami kojarzony jest miękki HR. Warto jednak zauważyć, że poszukiwanie odpowiednich kandydatów jest nie tylko niezwykle bardzo czasochłonnym, ale również bardzo istotnym procesem. HR miękki dba, by wszyscy pracownicy podzielali misję i wartości firmy, by odpowiadało im środowisko i kultura pracy organizacji, a także by odznaczali się odpowiednią wiedzą i kompetencjami. Wszystko to prowadzi do efektywnej pracy, wysokich wyników i poczucia przynależności do zespołu i firmy. 

Nieciężko o wniosek, że miękki i twardy HR różnią się od siebie. Jednak niezależnie od tego, trzeba mieć świadomość, że i hr twardy i hr miękki są niesamowicie ważnymi departamentami. 

HR miękki i twardy - jakie są różnice

Dlaczego dział zarządzania zasobami ludzkimi jest tak istotny? Korzyści wynikające z efektywnego miękkiego HR

Zastanawiasz się, dlaczego osoby zajmujące się hr-em miękkim są tak ważne dla nowoczesnych organizacji? Dlaczego każda firma posiada dział zarządzania zasobami ludzkimi? Otóż miękki HR, wraz ze swoim skoncentrowanym na ludzkim wymiarze podejściem do zarządzania zasobami ludzkimi, odgrywa kluczową rolę jako strategiczne narzędzie biznesowe w organizacjach. Rynek pracy się zmienia. Nowe pokolenia oczekują innych benefitów. Ciekawe ogłoszenie o pracę nie wystarczy, by przyciągnąć największe talenty. Osoby zatrudnione, poza samym wynagrodzeniem, są zainteresowane szkoleniami, warsztatami i rozwojem. Oczekują od przełożonych wsparcia i odpowiedniego wdrożenia. Chcą, by ich zmotywować do lepszych wyników, by pomagać im łagodzić konflikty… moglibyśmy wymieniać tak jeszcze przez dłuższą chwilę 🙂 Jednak wniosek jest jeden – to właśnie miękki HR dba o obecnych i nowych pracowników, dostarczając im niezbędne narzędzia i dbając o ich rozwój. 

Podsumowując, do najważniejszych korzyści wynikających z posiadania efektywnego zespołu HR możemy zaliczyć:

  • budowanie zgranych i efektywnych zespołów – pracownicy miękkiego HR zajmują się rekrutacją kandydatów na nowe stanowiska i dbają o to, by na danym stanowisku znalazła się odpowiednia osoba. Specjalista ds rekrutacji znając potrzeby organizacji i zespołu, do którego szuka pracownika, jest w stanie wybrać kandydata, który będzie posiadał wszystkie niezbędne kompetencje twarde i miękkie, a jednocześnie zgrabnie wpasuje się do zespołu i będzie podzielał wartości firmy.
  • zwiększenie zaangażowania pracowników – miękki HR skupia się na tworzeniu atmosfery pracy, w której pracownicy czują się docenieni i zaangażowani. Zaangażowani pracownicy są wydajni i skłonni do podejmowania dodatkowych wysiłków, co przekłada się na osiąganie celów organizacyjnych.
  • poprawa wyników biznesowych – silna kultura organizacyjna, elastyczne podejście do pracy, inwestowanie w rozwój kompetencji pracowników i skuteczne zarządzanie talentami sprzyjają innowacjom, efektywności i konkurencyjności organizacji.
  • retencja pracowników – w dobie wysokiej konkurencji o utalentowanych pracowników, miękki HR jest kluczowym narzędziem w utrzymaniu talentów w organizacji. Dostosowywanie strategii do indywidualnych potrzeb pracowników, oferowanie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego oraz dbanie o równowagę między pracą a życiem prywatnym przyczyniają się do większej lojalności wśród kadry.
  • poprawa wizerunku na rynku pracy – miękki HR odgrywa ważną rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku organizacji na rynku pracy. Firmy, które skupiają się na tworzeniu inspirującej i przyjaznej kultury pracy, zapewnianiu możliwości rozwoju oraz dbaniu o dobrostan pracowników są postrzegane jako atrakcyjne miejsce do pracy.
  • planowanie strategiczne zasobów ludzkich – miękki HR obejmuje również planowanie strategiczne zasobów ludzkich, czyli dostosowywanie strategii HR do celów i potrzeb organizacji. Przez analizę danych, przewidywanie przyszłych potrzeb kadrowych oraz identyfikację kluczowych kompetencji organizacja może lepiej przygotować się do zmian, rozwijać potencjał wewnętrzny i pozyskiwać odpowiednie talenty z zewnątrz.

Jakie wyzwania czekają dział Human Resources w najbliższej przyszłości?

Poza odpowiedzią na pytanie czym zajmuje się dział HR, warto pokusić się o analizę, czym HR będzie zajmował się na przestrzeni najbliższych lat. Otóż jak już wspomnieliśmy, środowisko biznesowe jest bardzo dynamiczne, a wraz z nim zmieniają się oczekiwania pracowników. Kandydaci stawiają coraz większe wymagania wobec swoich pracodawców. Można więc wywnioskować, że w przyszłości pracownicy będą oczekiwać jeszcze większego nacisku na elastyczność pracy i na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Miękki HR będzie więc musiał dostosować swoje strategie i polityki do tych zmieniających się oczekiwań.

Co równie ważne, współczesne organizacje zazwyczaj zatrudniają pracowników z różnych pokoleń, takich jak baby boomers, pokolenie X, millenialsi i pokolenie Z. Każde z tych pokoleń ma inne oczekiwania, preferencje i sposoby pracy. Miękki HR będzie musiał radzić sobie z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem wielopokoleniową siłą roboczą, takimi jak budowanie mostów komunikacyjnych, tworzenie elastycznych programów rozwojowych i stworzenie harmonijnego środowiska pracy.

Kolejnym ważnym aspektem, nad którym powinien pochylić się miękki HR jest wzrost świadomości ekologicznej i społecznej. Jest to nierozerwalnie związane z tym, że organizacje coraz bardziej skupiają się na zrównoważonym rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Miękki HR powinien więc wziąć pod uwagę te kwestie, tworząc programy CSR (Corporate Social Responsibility), promując różnorodność oraz dbając o dobrostan pracowników w kontekście szerzej pojętego zrównoważonego rozwoju.

Czym zajmuje się HR miękki – podsumowanie

Miękki HR to innowacyjne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, które skupia się na ludziach, elastyczności, analizie danych i rozwoju kompetencji miękkich. Efektywny HR miękki przynosi organizacjom wiele korzyści, takich jak zwiększenie zaangażowania pracowników, poprawa wyników biznesowych i wzmocnienie konkurencyjności na rynku pracy. Przedsiębiorstwa powinny zrozumieć i zaadaptować się do zmieniającego się środowiska biznesowego, aby skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi i osiągnąć sukces. Warto więc sukcesywnie rozwijać miękki HR, szkolenia, warsztaty i kursy dla pracowników tego działu z pewnością będą pomocne.