Wiele osób marzy, by zawodowa ścieżka doprowadziła ich do stanowiska managerskiego. I często, po osiągnięciu tego wymarzonego pułapu, okazuje się, że budowanie i zarządzanie zespołem wcale nie jest takie proste. Znalezienie odpowiednich specjalistów, zarządzanie talentami, delegowanie zadań i obowiązków, wyznaczanie celów, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie pracowników – lista obowiązków kierownika zdaje się nie mieć końca. Jak ułatwić sobie to zadanie? Warto zbudować zgrany i skuteczny zespół pracowników, który działając synergicznie, będzie pracował efektywnie. Jak to zrobić? Podpowiadamy – zapraszamy do artykułu.

Zespół pracowniczy – co to jest?

Warto rozpocząć od odpowiedzi na pytanie czym jest zespół pracowniczy. Otóż przez zespół pracowników rozumie się określoną grupę osób, która wykonuje wspólną pracę. Liczba osób w zespole oczywiście może być różna. Jednak istnieje kilka zasad, które trzeba spełnić, aby w pełni odpowiadać na definicję zespołu.

Przede wszystkim członkowie zespołu muszą mieć umiejętności, które wzajemnie się uzupełniają – dzięki temu będą w stanie osiągnąć wyznaczone cele. Każdy osoba w teamie powinna włożyć osobisty wkład w osiągnięcie targetów. Kolejnymi kryteriami są:

 • podział zadań i obowiązków w grupie,
 • wzajemne wsparcie,
 • odpowiedzialność zbiorowa,
 • pozytywna współpraca.

Tylko grupa, która jest świadoma wszystkich wymienionych kryteriów może nazywać się zgranym zespołem pracowniczym.

Jak prawidłowo budować zespół?

Budowanie zespołu pracowniczego warto rozpocząć od określenia tego, w jakim celu budujemy zespół. Stanem, do którego powinien dążyć każdy lider zespołu jest tzw. synergia w zespole. O synergii możemy mówić wtedy, gdy umiejętności i talenty oraz działania podejmowane przez poszczególnych członków zespołu idealnie ze sobą harmonizują i wzmacniają się wzajemnie – w takiej sytuacji grupa pracuje wydajnie i skutecznie.

Zanim osiągniemy synergię w zespole, warto skupić się na kilku kwestiach:

 • skuteczna komunikacja – jeśli grupa nie będzie się ze sobą komunikować w odpowiedni sposób, nici z synergii. Pracownicy muszą umieć słuchać siebie nawzajem oraz jasno i zrozumiale formułować komunikaty. Efektywna komunikacja w grupie wpływa na wydajniejszą pracę oraz zmniejsza ilość konfliktów i nieporozumień w grupie.
 • dobra atmosfera – zrozumiałe jest, że wszyscy w pracy nie będą się ze sobą przyjaźnić, jednak pozytywna atmosfera znacznie wpływa na wykonywanie codziennych obowiązków. Biorąc pod uwagę fakt, że w pracy spędzamy blisko 1/3 całego życia warto postarać się, by środowisko i kultura organizacyjna były naprawdę przyjemne. Pracownicy powinni szanować pozostałych członków zespołu – ich opinie, poglądy, zdanie itp. W grupie nie powinno dochodzić także do dyskryminacji czy wykluczeń. Szacunek i atmosfera w zespole mają w końcu spory wpływ na efektywność pracy całej grupy.
 • odpowiedzialność zespołowa – każda osoba w zespole musi poczuwać się do odpowiedzialności za całą grupę. Mimo, że każdy ma inne zadania do wykonania, to projekty i cele są wspólne!

Na sam koniec należy dodać, że kierownik zespołu też jest niesamowicie istotny. To na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za wskazywanie drogi, bieżące reagowanie na pojawiające się konflikty, na zarażanie pozytywną energią, motywowanie i udzielanie wsparcia.

twórczy zespól pracowniczy
Zdjęcie krakenimages z Unsplash

Zalety posiadania zespołu pracowniczego

Dobrze zgrany zespół pracowniczy to klucz do sukcesu. W grupie, w której każdy rozumie nawzajem swoje potrzeby pracuje się po prostu lepiej. Zwiększa się empatia, a poszczególni członkowie zespołu mogą liczyć na zrozumienie i wzajemne wsparcie.

Dodatkowo zgrane zespoły wyróżnia konstruktywna komunikacja. Pracownicy potrafią się ze sobą porozumiewać i słuchać siebie nawzajem. Dzięki temu w grupie występuje znacznie mniej konfliktów i nieporozumień, a atmosfera jest po prostu przyjemna.

Co więcej, zgrani pracownicy zazwyczaj są świadomi swoich silnych i słabszych stron. Taka sytuacja umożliwia zdiagnozowanie, czym dana osoba kieruje się w swoim postępowaniu, co również niweluje spory w zespole.

Jak zgrać zespół

Jak wspomnieliśmy odpowiedzialność za zbudowanie zgranego teamu leży po stronie managera. Co powinien robić kierownik, aby udało mu się stworzyć synergiczny zespół? Przede wszystkim na bieżąco reagować na to, co dzieje się w grupie. Umożliwiają to spotkania z menadżerem – i te indywidualne, i te grupowe.

Podczas takich spotkań kierownik musi podkreślać, że docenia pracę każdego z członków zespołu i każdą osobę z grupy darzy zaufaniem. Niemniej nie może także pomijać omawiania przykrych sytuacji, które miały miejsce w grupie. Rolą dobrego managera jest bowiem zapobieganie bądź gaszenie konfliktów już w momencie ich powstania.

Manager powinien także dbać o integrację zespołu. W tym celu warto, np. raz kwartał, organizować spotkania dla pracowników, które będą odbywać się poza miejscem pracy. Wspólna kolacja, kręgle, grywalizacja albo wyjście do Escape Room’u na pewno nie zaszkodzą. Dobrą praktyką jest także wspólne celebrowanie małych i dużych sukcesów zespołowych. To umacnia poczucie wspólnoty i podkreśla, jak ważne jest dążenie do wspólnego celu.

Czynniki przeszkadzające w budowie zespołu

Oczywiście chcąc zbudować synergiczny zespół trzeba pamiętać, że istnieją też rzeczy i sytuacje, których powinniśmy się wystrzegać. Przeszkody możemy napotkać zarówno po stronie pracowników, jak i po stronie pracodawcy.

Do najczęściej występujących negatywnych kwestii, które nie wpływają pozytywnie na budowanie zespołu pracowniczego zaliczamy:

 • duże różnice osobowościowe wśród pracowników,
 • niski poziom motywacji,
 • brak chęci do współpracy,
 • brak chęci do integracji,
 • wysoki poziom rywalizacji wśród członków zespołu,
 • nerwowa, negatywna atmosfera,
 • brak zaufania między członkami zespołu,
 • brak zaufania kierownika do zespołu,
 • nieodpowiednie delegowanie zadań,
 • faworyzowanie poszczególnych członków zespołu przez managera.

Nawyki twórczej współpracy

Zarządzanie nowoczesnym zespołem wcale nie jest proste, ale poznanie odpowiednich technik i metod musi doprowadzić do sukcesu. Jak wspomnieliśmy na początku artykułu, każdy zespół powinien dążyć do osiągnięcia tzw. synergii zespołowej. Synergiczny zespół jest świadomy celów – wspólnie poszukuje najlepszych rozwiązań, dzieli się między sobą pomysłami, razem rozwiązuje problemy. Synergia to współdziałanie, które pozwala na osiągnięcie najlepszych możliwych efektów. Synergia to zrozumienie, zaufanie, empatia, wsparcie, motywacja i efektywność. W takich okolicznościach pracuje się po prostu dobrze!