Nieporozumienia i konflikty w pracy, tak jak i w życiu prywatnym, są dość powszechnym zjawiskiem. Konflikt z reguły kojarzy nam się bardzo negatywnie, jest bowiem sytuacją raczej nieprzyjemną. Jednak nie można zapominać, że rozwiązany w konstruktywny sposób, może przynieść wiele dobrego – wpłynąć na usprawnienie pracy czy polepszenie relacji w zespole. Jakie są najczęstsze przyczyny konfliktów w pracy? Jak je rozwiązywać? Znamy odpowiedzi na najważniejsze pytania – zapraszamy do artykułu.

Konflikty w pracy – czym są?

Na samym wstępie warto zajrzeć do słownika i sprawdzić definicję konfliktu. Słowo to pochodzi z języka łacińskiego, w dosłownym tłumaczeniu oznacza „zderzenie”. W zasadzie ma to wiele wspólnego z rzeczywistością, wszak podczas sytuacji konfliktowej dochodzi do zderzenia dwóch różnych poglądów, pomysłów, wartości, intencji, celów czy interesów. Różnice te nie są akceptowane przez strony i w ten sposób dochodzi do powstania sporu.

Warto pamiętać o tym, że spory i konflikty w pracy są całkowicie naturalne i zdarzają się w każdej organizacji, nawet w najlepiej dopasowanych do siebie zespołach. Aby z tej nie do końca przyjemnej sytuacji wynieść jednak jakieś pozytywy, należy skupić się na rozpoznaniu podłoża sytuacji konfliktowej i dobraniu odpowiednich sposobów rozwiązania sporu. Jeśli zrobimy to poprawnie, w efekcie powinniśmy doprowadzić do polepszenia relacji i współpracy między członkami zespołu.

Jakie są więc najczęstsze przyczyny konfliktów pracowniczych? Jak diagnozować konflikty w pracy? Jak je skutecznie rozwiązywać? Podpowiadamy!

Przyczyny konfliktów pracowniczych

Konflikty w pracy mają różne podłoża. Najczęściej jednak spowodowane są problemami komunikacyjnymi pomiędzy szefem a pracownikiem bądź pomiędzy poszczególnymi współpracownikami.

Warto również zaznaczyć, że na powstawanie konfliktów wpływ ma również rodzaj wykonywanej pracy. W sytuacji, gdy non-stop pracujemy pod presją czasu i wyników, a tym samym ciężko nam trzymać emocje na wodzy, konflikty mogą pojawić się nieco częściej.

Jakie są więc najczęstsze przyczyny konfliktów? To m.in.:

 • brak poprawnej komunikacji,
 • poczucie faworyzowania poszczególnych pracowników,
 • różnice w wynagrodzeniu podstawowym,
 • zbyt dużo obowiązków i stresu,
 • nawiązywanie prywatnych relacji na linii kierownik-pracownik bądź na linii pracownik-pracownik,
 • lekceważenie obowiązków zawodowych przez poszczególnych pracowników (prowadzi do poczucia niesprawiedliwości),
 • niesprawiedliwie ułożony grafik,
 • niespójność wizji kierownika z wizją pracowników.

Przykłady konfliktów

Jakie są przykłady konfliktów i sposoby ich rozwiązywania? Otóż psychologia wyróżnia następujące przykłady i rodzaje konfliktów:

 • wartości – takie konflikty mogą występować na tle ideologicznym bądź religijnym. Mogą dotykać tradycji, zwyczajów lub konwenansów.
 • relacji – to konflikty powodowane przez błędną komunikację, błędne spostrzeżenia, stereotypy bądź silne emocje.
 • interesów – takie konflikty dotykają tematów takich, jak podział pracy, wynagrodzenia, czas pracy bądź sposób komunikacji czy wzajemny szacunek i zaufanie w zespole.
 • danych – te spory dotykają szeroko rozumianej analizy danych – różna interpretacja danych, różne sposoby pozyskiwania danych itp.
 • strukturalny – taki konflikt może dotykać spraw związanych z niesprawiedliwym podziałem zadań, nadmiarem obowiązków czy czasem pracy.

Oczywiście nierzadko mamy do czynienia z sytuacjami, w których na jedną sytuację konfliktową przypada kilka przyczyn i rodzajów sporu. Dzieje się tak w związku z zaostrzeniem nierozwiązanego konfliktu. Dlatego tak istotne jest, aby spory pracownicze rozwiązywać szybko i skutecznie.

konflikt pracowniczy
Zdjęcie TienDat Nguyen z Unsplash

Sposoby rozwiązywania konfliktów

Jak już wspominaliśmy, na każdy konflikt trzeba spojrzeć szerzej – oczywiście jest to sytuacja nieprzyjemna, ale należy pamiętać, że to również szansa, dzięki której jesteśmy w stanie zidentyfikować i zrozumieć potrzeby pracowników bądź odkryć prywatne sytuacje, które utrudniają pracownikom wykonywanie codziennych obowiązków. Nie wolno bowiem zapominać o tym, że pracownicy mogą mieć osobiste problemy, które niestety będą wpływały na życie zawodowe.

Dlatego najważniejszym i najbardziej skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów w pracy, jest bardzo dokładne sprawdzenie przyczyny sporu. Aby to zrobić, warto stworzyć opis konfliktu, a następnie doprowadzić do rozmowy skonfliktowanych osób. Oczywiście rozmowa powinna być przeprowadzona w atmosferze empatii, szczerości i wzajemnego szacunku. Dzięki temu możliwe będzie poprawne zdiagnozowanie głównej przyczyny powstałego sporu.

Konflikty na linii pracownik-pracownik zazwyczaj dotykają kwestii związanych np. z pomysłami na zrealizowanie projektu, z podziałem obowiązków czy błędami komunikacyjnymi i są stosunkowo proste do rozwiązania – zazwyczaj wystarczy rozwiązywanie konfliktów przez menadżera. Z kolei konflikty na linii pracodawca-pracownik mogą być poważniejsze. Te spory dotykają bowiem ważniejszych kwestii jak np. wynagrodzenia, zakresu obowiązków, popełniania błędów i pomyłek w pracy, jakości wykonywanych zadań itp. Dlatego w takiej sytuacji istotne jest, aby w rozwiązanie takiego konfliktu zaangażować osobę bezstronną, która wesprze strony w rozmowie.

Najlepsze sposoby na rozwiązywanie konfliktów w pracy to:

Z kolei metody na rozwiązywanie konfliktów w pracy, których lepiej nie stosować to:

 • unikanie konfrontacji,
 • odwlekanie rozmowy,
 • wymuszanie konsensusu.

Porady dotyczące rozwiązywania konfliktów

Jeśli zastanawiasz się, jak rozwiązać konflikt w pracy to warto, żebyś zastosował się do tych kilku zasad:

 • traktuj konflikt jako naturalną sytuację, która może wydarzyć się w każdej firmie,
 • zbierz wszystkie informacje i opinie na temat konfliktu i stwórz roboczy opis konfliktu,
 • odetnij się od swoich emocji i subiektywnych opinii na temat sporu,
 • przestrzegaj zasad konstruktywnej komunikacji,
 • bądź gotowy na kompromis,
 • jeśli jest taka konieczność, znajdź osobę bezstronną, która będzie mediatorem w konflikcie.

Jeśli konflikt dotyczy całego zespołu bądź przynajmniej większej jego części, pomyśl o zorganizowaniu warsztatów lub szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów w pracy bądź z efektywnej komunikacji.

Konsekwencje konfliktu

Pamiętaj, że nierozwiązane konflikty w pracy nawarstwiają się i ewaluują – powiększa się ich zakres lub wzrasta liczba osób zaangażowanych w spór. Udawanie, że konfliktu nie ma, nie spowoduje jego zniknięcia, a jedynie rozciągnie go w czasie. Niezadowolenie i frustracja będą stale rosły, aż w pewnym momencie dojdzie do dużej eskalacji sporu. Warto reagować szybko i na bieżącą monitorować sytuacje w organizacji. Przedstawione w artykule sprawdzone narzędzia do rozwiązywania konfliktów z pewnością pomogą. Powodzenia!