Rekrutacja handlowców i menadżerów. Szkolenia dla aktywnego biznesu
Saleswise
 • Siłownia sprzedaży
  Trenuj z nami
 • H2H Selling System
  Zobacz nasze metody i narzędzia
 • kontakt e-mail
  kontakt@saleswise.pl

Spotkania biznesowe – „Droga sprzedaży według H2H” – badanie potencjału, zamykanie kontraktów – 2 dni – program

Szkolenie oparte na  treningu spotkań bezpośrednich w oparciu o metodę H2H Selling System.

Przed szkoleniem uczestnicy wypełniają ankietę związaną z celami , które stoją przed nimi podczas rozmowy z klientem np. badanie problemu, bólu, analiza oczekiwań, kreowanie potrzeb itp.

Na podstawie ankiet i realnych przypadków przygotowywane są zajęcia- przykłady, ćwiczenia, matryca pracy z klientami np. jak podchodzić do działań sprzedażowych na spotkaniu , aby wjak najszybciej zweryfikować jakie mamy szanse ( czy w ogóle mamy?) na zamkniecie sprzedaży.

 

Na szkoleniu pracujemy nad:

 • Zbudowaniem własnego konceptogramu spotkań handlowych, gotowej struktury do natychmiastowego wykorzystania – ( tu również dopasowujemy spotkania do procesu i typu sprzedaży np. czasami zamknięcie sprzedaży odbywa się już na pierwszym spotkaniu, czasami potrzebujemy roku opieki nad klientem i udzielania konsultacji- pisania ofert aby na koniec nastąpiło zamówienie)
 • Treningiem mechanizmów rozpoznawania typu klienta na spotkaniu i dostosowywaniem sposobów podejścia handlowego i odpowiedniej 
 • Eliminacją najczęściej popełnianych błędów sprzedażowych podczas spotkań handlowych
 • Prawidłowym wykorzystaniem technik w budowaniu relacji i komunikacji z Klientem
 • Każdym etapem spotkania w najdrobniejszych szczegółach

 

 Odpowiadamy na pytania:

 • Jak przygotować się do spotkania handlowego?
 • Jak umawiać spotkania handlowe, aby były konkretne, miały biznesowy sens oraz nie kończyły się zwykle „ulubionym” sformułowaniem „zastanowię się…” ?
 • Jak rozpoczynać rozmowę biznesowo, aby klient poczuł partnera w sprzedawcy?
 • Jak rozmawiać, aby sprawdzić realność szans na współpracę?
 • Jakich słów używać: na początku, w trakcie i na końcu rozmowy?

 

Obydwa dni  koncertują się na specyfice biznesu uczestników szkolenia:

 • Trenujemy sposoby prowadzenia spotkań
 • Opracowujemy bank obiekcji, aby przygotować możliwe reakcje
 • Budujemy własne modele rozmów skierowane do różnych odbiorców – praca nad dostosowaniem stylu handlowca do klienta.
 • Poznajemy motywatory do wywierania wpływu i sprawdzania motywacji do współpracy,
 • Kreujemy konkretną retorykę prowadzenia rozmowy handlowej.
 • Wyznaczamy cele na czas po zajęciach, a natychmiast przekonać się jak działają wypracowane metody.

 

Dla Kogo Szkolenie „ Droga Sprzedaży według metody H2H Selling System”

Dla tych którzy :

 • Prowadzą spotkania biznesowe i rozliczają się z celów sprzedażowych
 • Negocjują i prowadzą długie i zaawansowane procesy sprzedaży
 • Wpadli w rutynę i szukają nowych narzędzi sprzedaży, aby podnieść skuteczność i zwiększyć szansę na pozyskanie nowych kontraktów

 

Uwaga: W szkoleniu nie mogą brać udziału osoby, które nie uczestniczyły w pierwszych dwóch dniach: „ Skrzynka z narzędziami”