Zmień menadżera w skutecznego lidera zespołu.
Marka lidera jako skuteczne narzędzie do kierowania działem

Z pojęciem marki lidera spotykamy się we współczesnym świecie coraz częściej. Większość firm dostrzega potrzebę posiadania w swoim zespole nie „po prostu” menedżerów, ale przede wszystkim liderów, bo gwarantują rozwój i sukces firmy.

Szef, który jest liderem, jest bardzo cennym przełożonym. Szef to ważna osoba w życiu każdego pracownika, bo przecież w pracy spędzamy przysłowiowe „pół życia”. Nasze życie zawodowe przekłada się na życie prywatne, a w zasadzie to te dwa aspekty życia, zawodowe i prywatne, są ze sobą nierozerwalnie powiązane. To, jaki jest nasz przełożony, wpływa na jakość życia, nasze codzienne samopoczucie, zdrowie, energię.

Czym wyróżnia
się lider?

1.

Lider przede wszystkim ma wizję i potrafi
pociągnąć za sobą innych. Lider inspiruje
swoimi pomysłami do działań, do zmian,
wyznacza kierunek tych zmian oraz potrafi
przekonująco przekazać wizję i opisać
zmianę, do której dąży. Lider wie, że ludzie
angażują się we wspólne działania wtedy,
gdy znają i rozumieją ich cel, mają wpływ
na podejmowane decyzje i wiedzą,
że ich praca jest doceniana.

2.

Lider nie działa sam, tylko buduje zespół
i angażuje każdego członka zespołu do
współpracy. Umie rozdzielić zadania
w zespole zgodnie z kompetencjami każdej
osoby. Jest także otwarty na opinie innych,
uważnie słucha współpracowników. Nie
wymusza zgody jeśli ktoś ma inne zdanie,
raczej dyskutuje starając się zrozumieć
drugą stronę.

4.

Jest mentorem i coachem. Dba o rozwój
współpracowników, bo jest świadomy
tego, że na sukces pracuje cały zespół
i od kompetencji zespołu zależy sukces
prowadzonych projektów. Regularnie
motywuje pracowników poprzez
uznanie dla ich pracy

3.

Lider potrafi budować trwałe relacje, ma
sieć kontaktów, zna rynek na którym działa.
Jest osobą szanowaną i lubianą, jest
autorytetem.

Co charakteryzuje
zespół, który
zarządzany przez
Lidera?

  1. Pracownicy inicjują nowe rozwiązania, projekty, pomysły
  2. Pracownicy angażują się w swoją pracę, bo wierzą w sens tego co robią
  3. Przychodzą z chęcią do pracy i identyfikują się z firmą, starają się wyróżnić swoje produkty czy usługi na rynku, aby Klienci wybierali je, zamiast konkurencyjnych
  4. Związują się z firmą emocjonalnie, co przekłada się na zaangażowanie i wydajność pracy, którą traktują jak swoją misję

Termin: napisz do nas i dowiedz się więcej