Zimna rozmowa telefoniczna czyli jak porozmawiać z osobą, która nie oczekuje na kontakt od Ciebie?

Szkolenie skierowane do osób, które sprzedają ubezpieczenia, produkty finansowe lub wchodzą na rynek z usługą, która sprzedaje się poprzez bezpośrednie docieranie do klienta (książki, prenumeraty, pokazy). Pierwszy dzień zajęć poświęcamy narzędziom i metodom oraz słowom, które odpowiednio użyte i powiedziane zwiększają szansę na zbudowanie dialogu z potencjalnym klientem.

 

Pierwszy dzień zawiera odpowiedzi na pytania:

 • jak wybierać potencjalnych klientów do rozmowy telefonicznej?
 • skąd pozyskiwać informacje i jak je wykorzystywać podczas zimnej rozmowy telefonicznej?
 • jak rozpoczynać rozmowę , aby klient zrezygnował z odłożenia słuchawki?
 • jak rozmawiać aby sprawdzić jakie mamy szanse na współpracę?
 • akich słów używać : na początku , w trakcie i na końcu rozmowy?

Drugi dzień koncertuje się na biznesach uczestników szkolenia, czyli pracujemy i ćwiczymy sposoby wykonywania telefonów do Twoich klientów. Wypracowujemy konkretne metody do natychmiastowego wypróbowania w praktyce. Budujemy własne modele rozmów skierowane do różnych odbiorców. Uczymy się reagować na „nie” klienta. Pracujemy nad konkretną retoryką prowadzenia rozmowy handlowej. Wyznaczamy sobie cele na czas po zajęciach, żeby szybko przekonać się jak nasze metody działają.

 

Termin: ( dowiedz się więcej)

Handlowa rozmowa telefoniczna  zakończona umówieniem spotkania lub sprzedażą.

Szkolenie skierowane do osób, które umawiają spotkania dla siebie lub dla przedstawicieli handlowych w swojej firmie i dla tych , które sprzedają przez telefon czyli w obu przypadkach chodzi o to by rozmowę zakończyć konkretnym efektem ( spotkanie, zamówienie)   Pierwszy dzień zajęć poświęcamy narzędziom i metodom , oraz słowom, które odpowiednio użyte i powiedziane zwiększają szansę na zbudowanie dialogu , umówienie spotkania,  zwiększenia szansy na zamówienie:   Pierwszy dzień zawiera odpowiedzi na pytania:

 • jak  konkretnie przygotować się do rozmowy telefonicznej?
 • jak wykorzystywać informację podczas zimnej rozmowy telefonicznej?
 • jak rozpoczynać rozmowę , aby klient zainteresował się spotkaniem?
 • jak rozpoczynać rozmowę aby klient był skłonny porozmawiać o ewentualnym zamówieniu?
 • jak rozmawiać aby wzbudzić w kliencie zainteresowanie spotkaniem?
 • jakich słów używać : na początku , w trakcie i na końcu rozmowy?
 • jak planować przebieg spotkania wspólnie  z Klientem?
 • jak finalizować zamówienie
 • jak zabezpieczać kolejny kontakt z klientem , jeśli w danej chwili nie podjął ostatecznie decyzji , ale również nie odmówił.

Drugi dzień koncertuje się na konkretnych biznesowych przykładach uczestników szkolenia:   Czyli pracujemy i ćwiczymy sposoby wykonywania telefonów do Twoich klientów. Wypracowujemy konkretne metody do natychmiastowego wypróbowania w praktyce. Budujemy własne modele rozmów skierowane do różnych odbiorców. Uczymy się reagować na „nie „ , „nie wiem” klienta. Pracujemy nad konkretną retoryką prowadzenia rozmowy handlowej. Wyznaczamy sobie cele na czas po zajęciach ,żeby szybko przekonać się jak nasze metody działają.   Termin: ( dowiedz się więcej)

Rozmowa handlowa oparta na metodologii H2H Selling System

Szkolenie skierowane do osób, które  prowadzą spotkania biznesowe i są rozliczane z wyników, i również do takich , które rozwijają swoje firmy i chcą aby spotkania przynosiły im wyniki w postaci realizacji zamówień i współpracy z klientami. Szkolenie jest trudne i bardzo praktyczne, zawiera metody , które pokazują jak biznesowo podchodzić do relacji z klientem. Pierwszy dzień zajęć poświęcamy narzędziom i metodom , oraz słowom, które użyte       w odpowiedni sposób pokazują jak sprawdzić czy sprzedaż w ogóle ma szansę dojść do skutku na pierwszym lub podczas kolejnych spotkań handlowych.   Pierwszy i drugi dzień zawiera odpowiedzi na pytania:

 • jakie są style klientów i sposoby kontaktu ze sprzedawcą ?
 • kim jestem jako sprzedawca , jakie mam ograniczenia i silne strony?
 • jak podczas rozmowy obserwować klienta i prowadzić rozmowę w rożnych kierunkach
 • jak pytać ( H2H Selling System – metodyka zadawania pytań)
 • jak wycofywać się w trudnych sytuacjach i dalej budować relacje?
 • jakich słów używać : na początku , w trakcie i na końcu rozmowy?
 • jak finalizować : sprzedaż, kolejny kontakt
 • jak zabezpieczać kolejny kontakt z klientem , jeśli w danej chwili nie podjął ostatecznie decyzji , ale również nie odmówił.

Trzeci dzień to trening i egzamin ze sposobu prowadzenia rozmowy według metody H2H Selling System   Czyli ćwiczymy , ćwiczymy i ćwiczymy. Wykonujemy rozmowy  handlowe oparte na nawo poznanych umiejętnościach . Każdy uczestnik będzie miał zadanie przeprowadzenia symulacji spotkania  rozmowy z klientem z własnej branży Rozmowy są nagrywane i na życzenie uczestników otrzymują oni pisemną informację    od trenera prowadzącego oraz nagranie. Raport będzie zawierał opis merytoryczny przeprowadzonej rozmowy i rekomendacje do pracy z klientem. Pracujemy nad konkretną retoryką prowadzenia rozmowy handlowej. Wyznaczamy sobie cele na czas po zajęciach ,żeby szybko przekonać się jak nasze metody działają.   Termin: ( dowiedz się więcej)

Zmień menadżera w skutecznego lidera zespołu. Marka lidera jako skuteczne narzędzie do kierowania działem

 

Każdy zespół zarządzany przez Lidera 

 • pracownicy inicjują nowe rozwiązania, projekty, pomysły
 • pracownicy angażują się w swoją pracę, bo wierzą w sens tego co robią
 • przychodzą z chęcią do pracy i identyfikują się z firmą, starają się wyróżnić swoje produkty czy usługi na rynku, aby Klienci wybierali je, zamiast konkurencyjnych
 • związują się z firmą emocjonalnie, co przekłada się na zaangażowanie i wydajność pracy, którą traktują jak swoją misję

 

Termin: ( dowiedz się więcej)