Kim jest dobry sprzedawca? Jedni mówią – ten, kto potrafi sprzedawać, inni – to ten kto umie budować relacje. My chcielibyśmy połączyć te dwie umiejętności i dodać trzecią … dobry sprzedawca to taki , który zna siebie: swoje silne i słabe strony , bo wtedy wie jaki typ sprzedaży pasuje mu najbardziej i gdzie jego umiejętności osiągną najlepszy skutek.

Dlatego uczymy sprzedaży na kilku płaszczyznach.

– koncentrujemy się na predyspozycjach sprzedawcy

– skupiamy się na typologi Klientów

– używamy konkretnych narzędzi dostosowanych do typologii Klienta

– dopasowujemy retorykę do typu sprzedawcy i klienta

Trenujemy na warsztatach dokładnie to co sprzedawca użyje w pracy….

Trudno osiągnąć trwałe zmiany zachowania oraz opanować nowe umiejętności z dnia na dzień. Rozwiązania, które proponujemy to jasno wytyczona ścieżka rozwoju dla danego typu sprzedawcy. Dobieramy narzędzia do człowieka, aby nauka była skuteczna i zgodna z naszymi predyspozycjami.

Programy realizowane są w formule otwartej i zamkniętej (dla konkretnych zespołów).

Seminarium H2H Selling System

Program zamknięty w dwóch dniach ( 16 h szkoleniowych) pokazujący metodę H2H jako całość. Nie pracujemy nad umiejętnościami ,ale bardziej nad tym jak rozpoznać w sobie cechy, które najszybciej pomogą nam w sprzedaży. Wzmacniamy własne silne strony poprzez dobór odpowiednich narzędzi, które mogą ułatwić nam codzienną sprzedaż. Pokazujemy schematy działania z różnymi typami Klienta. Odpowiadamy na pytania: jak ich rozpoznać, jakimi słowami się do nich zwracać.

Rezultatem takiego spotkania jest wypracowanie gotowych zwrotów i zachowań dostosowanych pod Klienta i jego typu.

Wdrożenie H2H Selling System

Program wdrożeniowy  H2H  Selling System  to proces walki ze swoimi nawykami i praca nad zmianą jakości.

Niektóre narzędzia, z których korzystamy to:

– gry sprzedażowe

– treningi z Klientem ” na żywo” ( telefon, spotkanie)

– seminaria treningowe w małych grupach

– sesje telefoniczne – utrwalanie wiedzy

– konsultacje – studium przypadku

Nie obiecujemy efektów bez zaangażowania ….

Jesteśmy pewni i mamy dowody, że trening i wdrożenie = skutek

Umiejętności negocjacyjne są kluczowe dla odniesienia sukcesu w biznesie. Dlaczego?  Ponieważ wszyscy negocjują. Właściciele firm negocjują projekty, cele i terminy z szefami działów i menedżerami. Menedżerowie sprzedaży negocjują ze swoimi zespołami cele sprzedażowe, podział terytoriów i premie. Sprzedawcy negocjują ceny, warunki i bonusy z dobrze przygotowanymi kupującymi, którzy nieustannie szukają najlepszych okazji.

Szkolenia sprzedażowe, menedżerskie i negocjacyjne przygotowują osoby zarządzające biznesem do pewnego wejścia w negocjacje i zrozumienia punktu widzenia innych osób, umiejętnego kontrolowania sytuacji oraz
efektywnego wypracowywania rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron.

Negocjacje traktujemy zwykle, jako element procesu sprzedaży. 

Czego oczekujesz od osób pracujących na froncie organizacji? Czy maksymalizujesz wewnętrzne działania mające na celu rozwój biznesu? Zlecasz im wykonywanie telefonów wychodzących, cross-selling i up-selling, oczekując ciągłego wzrostu poziomu obsługi. Ale czy przygotowujesz ich do wykonywania tych zadań, czy też raczej skazujesz ich na porażkę?

 • Czy pracownicy obsługi klienta i sprzedaży posiadają umiejętności i pewność siebie pozwalające na rozpoznawanie możliwości sprzedażowych?
 • Czy zbyt często oferują „bezpłatne konsultacje” i ujawniają informacje osobom, które „tylko się rozglądają”?
 • Czy brakuje im umiejętności zadawania pytań i docierania do prawdziwych potrzeb potencjalnych klientów?
 • Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci pomyśleć ” Co oni gadają?” gdy przysłuchiwałeś się rozmowom telefonicznym?
 • Czy dostrzegasz możliwości zwiększenia sprzedaży i zastanawiasz się jak nauczyć tego swoich sprzedawców?

Program Strategicznej obsługi klienta Sandler Training różni się od wszystkich innych szkoleń dostępnych na rynku. Nie oferujemy doraźnych, krótkoterminowych rozwiązań zapewniających sukces. Nasz program to długoterminowe szkolenie i coaching, bazujące na utrwalaniu umiejętności w czasie i zapewniające zwrot z inwestycji. Oprócz zapewnienia skutecznych technik, wypracowujemy pozytywne podejście i produktywne zachowania, które są podstawą efektywnego wdrożenia zwycięskich strategii działania.

Programy realizowane są w formule otwartej i zamkniętej (dla konkretnych zespołów). W ramach szkoleń proponujemy działania w formule szkoleniowo-coachingowej opartej o model Sandler Selling System (seminaria i treningi w wymiarze od 14 do 40 godzin pracy).

Umiejętności przywódcze mają decydujące znaczenie dla osiągnięcia sukcesu we współczesnym złożonym i zmiennym środowisku biznesowym, bez względu na to, czy prowadzisz działalność na skalę lokalną, regionalną, czy globalną. Właściciele firm muszą przewodzić swoim organizacjom, menedżerowie sprzedaży muszą być
liderami swoich zespołów, a handlowcy muszą kierować procesem sprzedaży.

H2H Selling System pozwala na:

 • lepsze  rozumienie zachowania własnego i klientów
 • zwiększanie  odwagi, pewności siebie i poczucia własnej wartości
 • skuteczniejsze zmienianie narzędzia i dopasowywanie go do pracy z Klientem
 • pracę z drugim człowiekiem z zachowaniem jego mapy rzeczywistości
 • wyznaczanie kierunków w kontakcie biznesowym ( zarządzanie rozmową)
 • określanie ram służących podejmowaniu lepszych decyzji menedżerskich w kontekście biznesowym oraz wobec zespołu
 • wdrażanie procesów skutecznego zarządzania czasem oraz innymi zasobami
 • tworzenie i realizowanie modeli coachingowych i mentoringowych wobec zespołu sprzedażowego.
 • pracę rozwojową nad własnym warsztatem sprzedażowym
 • reagowanie na drugą osobę w elastyczny i nieinwazyjny sposób

Programy realizowane są w formule otwartej i zamkniętej (dla konkretnych zespołów).

Wystąpienia publiczne, to często ważny element działań handlowych i menedżerskich. Nie tylko w aspekcie prezentacji produktu, ale przekazywania inspiracji, inicjowania różnego rodzaju idei zarówno wobec klienta zewnętrznego jak wewnętrznego.

Dobry mówca porywa, wywiera wpływ, powoduje, że inni słuchają go z uwagą i zaciekawieniem. Aby skutecznie przemawiać trzeba posiąść wiedzę retoryczną, prezentacyjną, aktorską, a nawet choreograficzną.

Programy realizowane są w formule otwartej i zamkniętej (dla konkretnych zespołów). W ramach rozwoju kompetencji przemówień  proponujemy działania w formule programów szkoleniowych (seminaria grupowe i indywidualne oraz treningi w wymiarze od 14 do 50 godzin pracy).

Z telemarketingu skupiającego się na sprzedaży przez telefon korzysta wiele znanych i prężnie się rozwijających firm. Ale dlaczego tak się dzieje? To pewnie truzim, ale po prostu kontakt telefoniczny sprawia, że szybciej można znaleźć klienta.

Telemarketingu, jak każdej innej umiejętności, można się nauczyć. Telemarketing może być przykładem sztuki lub marnego rzemiosła.

Jeżeli chcemy osiągnąć sukces w sprzedaży przez telefon, zainwestujmy swój czas, aby opanować techniki skutecznej sprzedaży telefonicznej.

Większość szkoleń z telemarketingu bazuje na starych, tradycyjnych schematach prowadzenia rozmowy telefonicznej. Schematy te są już powszechnie znane potencjalnym klientom, którzy zdążyli wypracować mechanizmy obronne i nauczyli się „unikać” sprzedawców.

Uczymy telemarketerów skutecznej sprzedaży przez telefon oraz umawiania spotkań prospektingowych.