Jak wygląda proces rekrutacji nowegopracownika w dziale handlowym?

Rekomendujemy kombinację narzędzi i metod, za każdym razem budowaną razem z Klientem. Najczęściej
taki mix znacznie przyspiesza proces pozyskania właściwego kandydata, finalnie redukuje koszty firmy
i minimalizuje ryzyko wyboru nietrafionego kandydata.To często mniejsze straty w realnym pieniądzu,więcej
czasu na rozwój własnego biznesu.

Etapy procesu

 1. Analiza i specyfika procesu sprzedaży oraz szczególne warunki – wywiad z Pracodawcą (kierownictwo działu sprzedaży / HR), zapoznanie się ze specyfiką stanowiska i firmy. Minimalizuje ryzyko trafienia na osoby, które nie powinny się znaleźć na spotkaniach kwalifikacyjnych.
 2. Wyszukiwanie potencjalnych kandydatów (zobacz: jak i skąd pozyskujemy kandydatów)
 3. Wywiad bezpośredni, na żywo lub poprzez video komunikatory
 4. Wywiad z poprzednimi pracodawcami
 5. Wybór kandydatów dla wakatu
 6. Prezentacja kandydatów klientowi (CV, karta rekomendacyjna i wybrane elementy SalesReport – omówione poniżej)
 7. SalesTools – narzędzia weryfikacyjne kandydatów jako opcja dodatkowa dla Klienta

7.A

SalesSkills

 • testy kompetencyjne – SalesIQ
 • testy analizujące predyspozycje handlowe lub menadżerskie – SalesDisc
 • badanie i analiza aktywności kandydatów w social mediach

7.B

SalesLab

Laboratorium SalesConnector – zaangażowanie grupy aplikujących kandydatów. Celem jest zaprezentowanie realnych zachowań sprzedażowych i menedżerskich.

Zweryfikujemy nie tylko deklarowaną wiedzę, ale zobaczymy realne umiejętności.

7.C

SalesSlot

Zaangażowanie rekomendowanych
kandydatów w realne szkolenie, warsztat
oparty na H2H Selling System lub
H2H Managament Solutions, podczas
którego przyszły pracodawca będzie
mógł obserwować swoich potencjalnych
pracowników:

 • co już potrafią?
 • czy nabywają wiedzę?
 • czy reagują na informacje zwrotną?
 1. SalesInduction – czyli pierwsze kroki w nowym miejscu pracy (omówione poniżej).

*Czas potrzebny na realizacji procesu i znalezienie właściwego kandydata.

Zazwyczaj 3-6 tygodni.

SalesReport obejmuje
w szczególności:

 1. rekomendacje kandydata wraz uzasadnieniem
 2. SWOT analiza – silne strony oraz szanse, a także zaobserwowane słabe strony, które mogą mieć wpływ na wykonywane obowiązki
 3. wykaz kompetencji wspomagających realizację zadań
 4. CV i list motywacyjny
 5. ocena predyspozycji w zakresie celów i KPI, za które pracownik będzie odpowiadał
 6. potwierdzenie doświadczeń / wyników / celów / efektów na bazie wywiadu z poprzednimi pracodawcami
 7. ocena badań psychometrycznych i zachowań sprzedażowych w środowisku laboratoryjnym

SalesInduction

To prosty program wspierający menadżera
w efektywnym wdrożeniu nowego
pracownika. Może obejmować zestaw
działań i narzędzi wspierających jak np:

 • kontrakt na wzajemną współpracę w pierwszym okresie (próbny)
 • weryfikacja umiejętności
 • weryfikacja działań i oczekiwań
 • obserwacja postępów lub ich braku
 • analiza potrzeb koniecznych do prawidłowego wdrożenia

Nasze doświadczenia pokazują, że po
zatrudnieniu, wdrożenie adepta w nowe
środowisko pracy bardzo różnie wygląda.

Nie zawsze wiadomo, jakie są oczekiwania,
jakie plany na pierwsze dni, jakie efekty, co
właściwie trzeba robić a czego nie.Nie zawsze
bezpośredni menedżerowie dysponują
wystarczającym czasem na wdrożenie, nie
zawsze firmę stać na kosztowną inwestycję
w uczenie nowego pracownika.

A pierwsze tygodnie w nowym miejscu bywają
kluczowe dla zbudowania odpowiedniej
motywacji i zaangażowania do działania.
Mogą też szybko pokazać, czy podjęliśmy
właściwą decyzję rekrutacyjną czy nie.

SalesInduction

Narzędzia wdrożeniowe do zastosowania
zależności od sytuacji i gotowości Klienta

 • zbudowanie planu wdrożenia i monitoring realizacji
 • badanie poziomu motywacji i zaangażowania w pracę
 • badanie procesu wdrożeniowego wewnątrz struktur firmy
 • otwarte szkolenie z umiejętności sprzedażowych
 • wsparcie w przygotowaniu do realizacji zadań sprzedażowych za pomocą ustawienia i rozliczenia z KPI dla nowego pracownika
 • e-learningowe szkolenie z umiejętności sprzedażowych
 • projekt zamknięty specjalnie dla Twojej organizacji

SalesInduction to podręcznik kompetencji istotnych z perspektywy roli sprzedawcy i menadżera
– może zawierać ważne standardy pracy, które będą pomocne w pierwszej fazie pracy z klientem.

Możemy pomóc Ci zaplanować i monitorować przebieg wdrożenia, razem z Tobą zbudować założenia,
sprawdzać ich efektywność. Masz szansę zminimalizować błędy niewłaściwych wyborów i zaoszczędzić
czas i pieniądze.

SalesInduction to także zadania wdrożeniowe dla adepta na nowym stanowisku pracy po akceptacji
przełożonego i podpisaniu umowy na okres próbny (czas: minimum kwartał). Zadania pozwalają szybko
zweryfikować trafność wyboru kandydata i podjąć decyzję o rezygnacji lub zmianie sposobu szkolenia,
wdrożenia oraz dostosowania do wymogów firmy.Konsultant SalesConnector może również odpowiednio
wcześnie rozpocząć proces poszukiwania kolejnego kandydata. Klient nie traci czasu i unika
dodatkowych kosztów,wynikających z nie trafionego wyboru.

Etyka i bezpieczeństwo w Salesconnector

Bez ryzyka

Dyskrecja i lojalność