SalesSkills

testy analizujące predyspozycje
handlowe i menadżerskie.

1.

Testy kompetencyjne

SalesIQ – badanie inteligencji
sprzedażowej i menedżerskiej

2.

Testy analizujące

predyspozycje handlowe
lub menadżerskie – SalesDisc

SalesDisc

Narzędzie badające kluczowe determinanty efektywności handlowca i menedżera sprzedaży. Badanie psychometryczne analizujące naturalne predyspozycje kandydata. Pozwala sprawdzić, czy w zestawieniu z celami i KPI firmy pracownik będzie wykorzystywał swoje naturalne predyspozycje, czy raczej będzie musiał je
zmuszać się do ich realizacji.

Powyższe badania:

A.

umożliwiają zweryfikowanie wiedzy
handlowo – menadżerskiej i rozłożenie
kompetencji na etapy w procesie sprzedaży

B.

pozwalają precyzyjnie określić sposób, w jaki
badany kandydat podchodzi do realizacji
zadań/celów i jakie aktywności dają
pożądany efekt

C.

mają zastosowanie zarówno dla nowo
przyjętych pracowników, jak i do analizy
całego zespołu handlowego

SalesLab – Laboratorium SalesConnector

Laboratorium jest rozbudowaną metodą asessmentową dopasowania kandydata do specyfiki sprzedaży Klienta. Minimalizuje ryzyko poniesienia kosztu przyjęcia kandydata, który nie dopasuje się do oczekiwań Klienta. Najczęściej ma sens w sytuacjach, gdy proces wdrożenia nowego pracownika w struktury firmy jest czasochłonny i wymaga od firmy dużego nakładu finansowego.

SalesLab składa się
z trzech etapów:

Etap 1

Badanie procesu sprzedaży Klienta

Etap 2

Warsztat kompetencyjny sprawdzający
kompetencje kluczowe do osiągania celów
istotnych z perspektywy pracodawcy

Etap 3

Raport kompetencji – umiejętności
– predyspozycji → Analiza SWOT
i rekomendacje do dalszego rozwoju
kandydata w pierwszych miesiącach pracy
w nowej organizacji

SalesSlot

zaangażowanie rekomendowanych
kandydatów szkolenie

Warsztat oparty na H2H Selling System lub H2H Managament Solutions, podczas którego przyszły pracodawca może obserwować
swoich potencjalnych pracowników i zobaczyć:

co
już potrafią

czy
nabywają wiedzę?

czy
reagują na
informacje
zwrotną?

Warsztat
szkoleniowy
umożliwia:

  1. podnieść pożądane kwalifikacje
  2. zdiagnozować jakim potencjałem dysponują kandydaci
  3. przyjęty do pracy Kandydat, po takim warsztacie sprzedażowym wychodzi
    już częściowo przeszkolony z pożądanej przez firmę kompetencji

Każdy 1-dniowy warsztat możemy wykonać w cenie zlecenia rekrutacyjnego

Powyższe badania:

A.

Klienci otwarci na współpracę
z headhunterami, rekruterami zewnętrznymi

SalesRecruiter,
SalesLab, SalesSkills
(→ SalesIQ, SalesDisc),
SalesTools, SalesSlot,
SalesReport,
SalesInduction

B.

Klienci otwarci na współpracę
z headhunterami, rekruterami zewnętrznymi

SalesRecruiter,
SalesLab, SalesSkills
(→ SalesIQ, SalesDisc),
SalesTools, SalesSlot,
SalesReport,
SalesInduction

C.

Klienci otwarci na współpracę
z headhunterami, rekruterami zewnętrznymi

SalesRecruiter,
SalesLab, SalesSkills
(→ SalesIQ, SalesDisc),
SalesTools, SalesSlot,
SalesReport,
SalesInduction

Etyka i bezpieczeństwo w Salesconnector

Bez ryzyka

Dyskrecja i lojalność