Rekrutacja handlowców i menadżerów. Szkolenia dla aktywnego biznesu
Saleswise
  • Siłownia sprzedaży
    Trenuj z nami
  • H2H Selling System
    Zobacz nasze metody i narzędzia
  • kontakt e-mail
    kontakt@saleswise.pl

Kierownik Produkcji

Zapraszamy do rozmów i czekamy na Twoje zgłoszenie, jeśli :
● posiadasz doświadczenie na stanowiskach ściśle związanych z produkcją - im bliżej samej
produkcji, tym lepiej
● możliwe, że będziesz odpowiednim kandydatem jeżeli obecni pełnisz rolę:
Specjalista ds przygotowania / planowania produkcji → Brygadzista
Zastępca lub Kierownik produkcji → Kierownik zakładu Zakładu / Brygadzisty
Kierownik utrzymania ruchu / Kierownik techniczny
● znasz branżę tworzyw sztucznych, polipropylenowych, polietylenowych lub inne branże
produkcyjne o podobnej specyfice
● posiadasz wykształcenie techniczne - niekoniecznie
● znane są Tobie zagadnienia techniczne np. budowa, funkcjonowanie maszyn
● dobrze radzisz sobie w pracy bezpośredniej z pracownikami produkcyjnymi
● potrafisz pracować zespołowo, rozwiązywać konflikty i kreować pozytywną atmosferę pracy
● chcesz podnieść swoje kompetencje, a nie są Ci obce zagadnienia z planowania,
przygotowania produkcji i utrzymania ruchu
● masz motywację, by rozwijać się w obszarze zarządzania
Wymagania i zadania:
● zarządzanie podległym zespołem - 120 osób w 3 zmianach
● odpowiedzialność za produkcję, utrzymanie ruchu
● dostarczenie wydajności na odpowiednim poziomie oraz terminowości zleceń
● monitoring kosztów produkcji, BHP
● właściwy stan maszyn oraz jakość wykonywanych produktów
● nadzorowanie oraz przygotowanie organizacyjne i technologiczne produkcji
● optymalizacja procesów i poprawa zdolności produkcyjnych
● optymalizacja zużycia materiałów
● planowanie zadań produkcyjnych
● raportowanie do Właściciela
Inne cechy i oczekiwania:
● znajomość branży, mile widziane doświadczenie w zakładzie przetwórstwa tworzyw
sztucznych
● umiejętność efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi na różnych szczeblach organizacji -
planowanie pracy pracowników, motywowanie personelu
● zdolności organizacyjne, przywódcze, kreatywność i inicjatywa w tworzeniu rozwiązań,
● mile widziana znajomość nowoczesnych metod zarządzania produkcją - Lean Manufacturing,
Kaizen
● duża samodzielność w działaniu, umiejętność podejmowania decyzji i ich racjonalnego
uzasadniania
● wysoka orientacja na efekty i wysoką jakość wykonywanych działań
● znajomość obsługi komputera
Korzyści i Wartości:
● Umowa o pracę
● Atrakcyjne wynagrodzenie składające się z podstawy oraz premii za realizację celów
● Mentoring i pełne wsparcie merytoryczne na cały okres wdrożenia w struktury firmy, do
momentu uzyskania zdolności samodzielnego - efektywnego działania
● Narzędzia pracy - samochód służbowy lub zwrot kosztów paliwa

Naszym Klientem jest lider w dziedzinie produkcji rur osłonowych do kanalizacji kablowej i kabli
energetycznych. Firma MTB Trzebińscy powstała w 1989r, z małej hali produkcyjnej przekształciła się
w nowoczesny zakład z rozbudowanym parkiem maszynowym, którego celem jest ciągłe
podnoszenie jakości wyrobów.

Lokalizacja zakładu mieści się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.

Do aplikacji dołącz poniższą klauzulę, niezbędne do udziału w procesach rekrutacyjnych.:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Saleswisesp. z o.o.

Wyrażam / ​nie wyrażam ​zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Saleswise sp. z o.o.

Wyrażam / ​nie wyrażam zgodę/y na udostępnianie moich danych przez Saleswise sp. z o.o. na rzecz podmiotów
poszukujących kandydatów do pracy. Administratorem Danych Osobowych jest Saleswise sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na ul. Naramowicka 217B/17, 61611 Poznań . Otrzymane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

KONTAKT
Email: rekrutacja@salesconnector.pl
Telefon: 572 320 746
Projekt prowadzi: Paulina Jarecka,
Nasza strona: www.salesconnector.pl