Olga Szczepaniak - Łukanowska

W naszej firmie zajmuje się koordynowaniem projektów rekrutacyjnych.

Doświadczenia z zakresu rekrutacji, szkoleń oraz realizacji różnorodnych projektów zdobywała w organizacjach sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Podejmowała działania na rzecz dialogu społecznego i  współpracy sektora nauki i biznesu.

Przez kilka lat realizowała projekty z obszaru aktywizacji zawodowej, dzięki którym wie, jak wielkie znaczenie dla funkcjonowania ludzi ma praca jaką wykonują.

Współpracując z wieloma organizacjami mogła też zaobserwować, jak dużą rolę w powodzeniu realizowanych przez nie projektów, mają identyfikujący się z firmą, zaangażowani w jej działania pracownicy. Jako rekruter w SalesConnector stara się zawsze działać tak,  by wiedzę tę wykorzystać zarówno dla dobra klientów poszukujących pracowników do swoich organizacji oraz kandydatów będących na etapie zawodowej zmiany.

Pozazawodowo fascynują ją dzieci (szczególnie jedno konkretne), podróże i samorozwój.

505 429 937