Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego programu KFS!

Program jest dostępny w całej Polsce.

Skorzystaj z okazji i podnieś kwalifikacje w ramach wniosku o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika lub do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

  • Szkolenia finansowane są nawet do 100% wartości.
  • Obok aktualnie prowadzonych szkoleń, możliwe jest indywidualne ustalenie formy, tematyki i terminu szkoleń, które będą w całości dostosowane do Państwa potrzeb i branży.
  • Saleswise Sp. z o.o. zajmuje się przygotowaniem i przeprowadzeniem ankiety potrzeb szkoleniowych w Państwa firmie, przygotowaniem odpowiednich szkoleń, organizacją szkoleń i wszystkimi formalnościami związanymi z dofinansowaniem.
  • Szkolenia będą prowadzone w komfortowych salach szkoleniowych naszej firmy w Świdnicy lub u Państwa w firmie przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów biznesu.
  • Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; https://barometrzawodow.pl