Rekrutacja handlowców i menadżerów. Szkolenia dla aktywnego biznesu
Saleswise
  • Siłownia sprzedaży
    Trenuj z nami
  • H2H Selling System
    Zobacz nasze metody i narzędzia
  • kontakt e-mail
    kontakt@saleswise.pl

Czy jesteś liderem? Czym się wyróżnia lider i jakie ma kompetencje?

Z pojęciem marki lidera spotykamy się we współczesnym świecie coraz częściej. Większość firm dostrzega potrzebę posiadania w swoim zespole nie „po prostu” menadżerów, ale przede wszystkim liderów, bo gwarantują rozwój i sukces firmy.

Marka lidera ma zastosowanie nie tylko w biznesie, ale również w polityce, mediach, medycynie i wielu innych dziedzinach. Każdy specjalista czy ekspert chce być liderem w swojej branży.

Przyjrzyjmy się zatem, czym wyróżnia się lider? Co stoi za tą tak pożądaną marką?

Lider przede wszystkim ma wizję i potrafi pociągnąć za sobą innych. Lider inspiruje swoimi pomysłami do działań, do zmian, wyznacza kierunek tych zmian oraz potrafi przekonująco przekazać wizję i opisać zmianę, do której dąży. Lider wie, że ludzie angażują się we wspólne działania wtedy, gdy znają i rozumieją ich cel, mają wpływ na podejmowane decyzje i wiedzą, że ich praca jest doceniana.

Lider to ktoś, kto wychodzi przed szereg, aby działać tam, gdzie ścieżki są jeszcze nie wydeptane. Jego zadaniem jest pociągnąć za sobą innych, do samodzielnego myślenia, a nie tylko naśladowania czy wykonywania poleceń.

Lider potrafi budować trwałe relacje, ma sieć kontaktów, zna rynek na którym działa. Jest osobą szanowaną i lubianą.

Lider nie działa sam, tylko buduje zespół i angażuje każdego członka zespołu do współpracy. Umie rozdzielić zadania w zespole zgodnie z kompetencjami każdej osoby. Jest także otwarty na opinie innych, uważnie słucha współpracowników. Nie wymusza zgody jeśli ktoś ma inne zdanie, raczej dyskutuje starając się zrozumieć drugą stronę.

Jest mentorem i coachem. Dba o rozwój współpracowników, bo jest świadomy tego, że na sukces pracuje cały zespół i od kompetencji zespołu zależy sukces prowadzonych projektów. Regularnie motywuje pracowników poprzez uznanie dla ich pracy.

Lider jest autorytetem i cieszy się zaufaniem pracowników, a przecież autorytet i zaufanie to jedne z najważniejszych wyznaczników silnej marki osobistej. Potrafi również przyznać się do błędu i to nie umniejsza Jego autorytetu. Nie jest wszystkowiedzący, dlatego stale się uczy, również od swojego zespołu nie ma problemu z tym, że podwładny jest w czymś lepszy, tylko docenia to i wykorzystuje w pracy.

Ważną cechą każdej marki osobistej, również marki lidera, jest spójność. Zatem lider musi być spójny w tym, co robi i mówi zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym.

Jak widać z powyższego opisu, nie jest łatwo być liderem, bo wiąże się to z szeregiem cech i umiejętności, które tworzą spójną markę przywództwa. Szef, który jest liderem, jest bardzo cennym przełożonym. Szef to ważna osoba w życiu każdego pracownika, bo przecież w pracy spędzamy przysłowiowe „pół życia”. Nasze życie zawodowe przekłada się na życie prywatne, a w zasadzie to te dwa aspekty życia, zawodowe i prywatne, są ze sobą nierozerwalnie powiązane. To, jaki jest nasz przełożony, wpływa na jakość życia, nasze codzienne samopoczucie, zdrowie, energię.

Zatem szukajmy liderów wokół siebie, bo często nadają sens naszej pracy i powodują, że gdy kończy się weekend, wcale nie czujemy się z tym źle, bo wiemy, że kolejny dzień będzie ciekawym dniem pracy.

Jeśli masz problem ze sprawdzeniem, czy menadżer, którego planujesz zatrudnić jest liderem, zapraszamy do współpracy. Mamy narzędzia, które pokażą, czy będzie to właściwa osoba na właściwym miejscu.

Zapraszam do kontaktu kontakt@salesconnector.pl